Naukowa Fundacja Polpharmy 
Jubileuszowa Gala z okazji 20 lecia
 
Za nami prawdziwe święto polskiej nauki - Gala dedykowana 20-leciu Naukowej Fundacji Polpharmy. W restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich w Warszawie spotkało się grono wyjątkowych gości związanych z Fundacją, wśród nich  m.in..  członkowie Rad Naukowych Fundacji, przedstawiciele środowiska medycznego i naukowego.
 
Gościem specjalnym uroczystości był prof. dr hab. Marcin Drąg, Kierownik Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania na Politechnice Wrocławskiej, który wygłosił wykład na temat: „Czy COVID-19 może być ostatnią globalną pandemią?”
Galę poprowadziła Grażyna Torbicka. Wieczór zakończył występ JAZZ-BANDu MŁYNARSKI-MASECKI” z gościnnym udziałem JOANNY KULIG.
 
Agencja BCMFD odpowiedzialna była za przygotowanie Gali oraz produkcję filmu jubileuszowego Naukowej Fundacji Polpharmy. W filmie zrealizowanym  na podstawie autorskiego scenariusza i  reżyserii własnej, obok fundatora i właściciela Jerzego Staraka, wystąpili byli przewodniczący Rady Naukowej prof. Zbigniew Gaciong rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Prof. Piotr Kuna Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do rozmów zaproszeni zostali m.in. laureaci konkursów organizowanych przez Fundację.  
 
Efektem wielomiesięcznej pracy zespołu redakcyjnego kierowanego przez zespół pracowników Agencji, powstał album jubileuszowy pt. Inwestujemy w przyszłość następnych pokoleń”. Ideą publikacji było 20 rozmów na 20 lat. Można z nich dowiedzieć się o okolicznościach powstania Fundacji, jej podstawowych założeniach oraz tego, w jaki sposób jej działalność przekłada się na realne korzyści w dziedzinie nowoczesnej medycyny i wdrażanie nowych rozwiązań do codziennej praktyki lekarskiej i farmaceutycznej. Do współpracy zostali zaproszeni dziennikarze reprezentujący najważniejsze tytuły prasowe w kraju, specjalizujący się w tematyce naukowej i medycznej. 
 
Założona w 2001 roku Naukowa Fundacja Polpharmy jest jedną z największych w kraju prywatnych organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Jej pomysłodawcą i fundatorem jest Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA. Środki przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z Polpharmy. Ich wartość wynosi blisko 27 milionów złotych.