Finałowa Gala
Drugiej edycji plebiscytu 16 Liderek Równości
 
Druga edycja plebiscytu 16 Liderek Równości zakończyła się Galą Finałową, która odbyła  się w Warszawie 25 marca 2023 br. 
 
Plebiscyt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Ambasadę Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, we współpracy z British Council i Klubem Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Magazyn Forbes Women objął Plebiscyt patronatem medialnym. “Plebiscyt został stworzony, aby uhonorować osiągnięcia lokalnych liderek. Jego szczególną wartością jest to, że wyróżniamy też kobiety działające w mniejszych miejscowościach. Laureatki to kobiety, które inicjują zmianę i pomagają tworzyć lepszą rzeczywistość dla przyszłych pokoleń.” - podkreśliła Ambasador Brytyjska w Polsce Anna Clunes.
 
Wybrano 16 Liderek Równości po jednej z każdego województwa. Uczestniczki Plebiscytu to lokalne liderki. Są wśród nich badaczki herstorii i edukatorki, prawniczki, sołtyski, założycielki stowarzyszeń i organizacji kobiecych. W tegorocznej edycji plebiscytu bardzo wiele zgłoszeń było od liderek udzielających wsparcia uchodźczyniom i uchodźcom po agresji Rosji na Ukrainę. Osoby te działały na rzecz pomocy i integracji uchodźców oraz udzielały wsparcia materialnego.
 
Warunkiem udziału w konkursie było osobiste zgłaszanie kandydatek. Organizatorzy otrzymali  ponad 140 zgłoszeń z całej Polski, w tym około 1/3 z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.
 
Jury wyróżniło również 3 Liderki Równego Biznesu, kobiety działające w biznesie, które wspierają inne kobiety poprzez m.in. wprowadzenie dobrych praktyk i polityk zapewniających równość płac, szans i awansu.
Kluczowym kryterium wyboru na obu etapach był realny wpływ na otoczenie w działaniach na rzecz równości płci oraz innowacyjność tych działań. Plebiscyt pokazał jak wiele jest kobiet aktywnie zaangażowanych w swojej lokalnej społeczności w propagowanie równości płci, niedyskryminacji i inkluzywności.
 
Na zakończenie Gali odbyła się debata pt. „Kobiety liderki: jak skutecznie działać lokalnie?”, którą poprowadziła Ewa Sufin-Jaquemart, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Wzięły w niej udział nagrodzone Liderki Równości i Biznesu oraz Pełnomocniczka Kongresu Kobiet i jedna z Ambasadorek Równości.
 
Transmisja wydarzenia online FB Forbes Women oraz www.kongreskobiet.pl