„Społeczeństwo obywatelskie w działaniu” – konferencja


Konferencja, zorganizowana w studio w Warszawie 4.12.2020 r. przez Green European Foundation przy wsparciu Fundacji Strefa Zieleni przedstawiła kilka najważniejszych polskich wyzwań, na tle wyzwań międzynarodowych i europejskich, przez pryzmat wybranych polskich koalicji oraz platform współpracy i aktywizmu, podejmujących dzisiejsze palące problemy od Europejskiego Zielonego Ładu, do ochrony praw obywatelskich. 
 
Podczas konferencji odbyły się 4 panele: Miasta w działaniu w partnerstwie z Kongresem Ruchów Miejskich, Uratujmy rzeki,  Głosy młodych aktywistów, Trudna ścieżka „Od pola do stołu” w partnerstwie z Koalicją Żywa Ziemia.  
 
Zaproszone panelistki i i paneliści podzielili się m.in. doświadczeniami i sukcesami na polu transformacji miast w kierunku miast zielonych, partycypacyjnych i przyjaznych środowisku i klimatowi. Wszyscy byli zgodni, że dla przyspieszenia zielonej transformacji miast dla skutecznego i jak najszybszego zrealizowania ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i Porozumienia Paryskiego, konieczna jest szeroka współpraca, nie tylko progresywnych partii politycznych, ale również ruchów miejskich i lokalnych aktywistów. 
 
Konferencja była wydarzeniem powiązanym z trwającą w tym czasie 32. Radą Europejskiej Partii Zielonych.
 
Agencja BC MFD media communications była odpowiedzialna za realizację, obsługę techniczną  i koordynację transmisji konferencji live odbywającej się w studiu w Warszawie, streaming live z tłumaczeniem symultanicznym na kanały FB, You Tube, www; aranżację scenograficzną w studio, współpracę z partnerami, przygotowanie scenariusza technicznego, przeprowadzenie prób łączenia panelistek.