XII Kongres Kobiet online, pod hasłem:

JUTRO JEST W NASZYCH RĘKACH!


Za nami XII Kongres Kobiet online. Transmisję na żywo z kongresowego studia można było obejrzeć w niedzielę 27 września oraz od poniedziałku 28 września do soboty 3 października od godz. 17:00. Odbyło się dwanaście debat na XII Kongres.

Nowa rzeczywistość, do której trzeba się przystosować, to jeden z głównych tematów tegorocznego Kongresu. Ekspertki i aktywistki zastanawiały się jakie problemy i nierówności zrodziła pandemia, a jakie tylko pogłębiła, tak jak w przypadku przemocy domowej. Była też mowa o kondycji polskiej demokracji, niebezpiecznych ultrakonserwatywnych wpływach w polityce i życiu publicznym, o edukacji i roli mediów, a także o sytuacji osób LGBT, których prawa są obecnie szczególnie zagrożone. 
 
Kolejnym tematem była równość praw i szans w miejscu pracy, oraz niezależność ekonomiczna. To szczególnie ważne kwestie w czasie kryzysu, który jasno pokazuje, że zmiany są niezbędne. Dlatego też podczas XII Kongresu nie zabrakło dyskusji o dobrych rozwiązaniach w tym zakresie, m.in. o przedstawionym niedawno przez Stowarzyszenie pierwszym w Polsce projekcie ustawy w sprawie ograniczania luki płacowej.

Agencja BCMFD media communications była odpowiedzilna za koncepcję wydarzenia, wynajem dobranego do charakteru wydarzenia studia  eventowego i green screen, projekty scenografii off i online, przygotowanie materiałów filmowych (animacje 3D, czołówki, jjingle), BOKiP – biuro obsługi klienta i partnerów eventu, opracowanie scenariusza i reżyserię, opracowanie instrukcji dla uczestników łączeń on-line.