Naukowa Fundacja Polpharmy nagradza najlepszych naukowców

 

Naukowa Fundacja Polpharmy od 14 lat swojej działalności przyznała niemal 16,5 mln złotych w konkursie na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W tym roku do grona laureatów dołączyli kolejni. Podczas oficjalnej uroczystości wręczone zostały również  stypendia naukowe dziesięciu najlepszym doktorantom. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Naukowa Fundacja Polpharmy od  dziesięciu lat jest także fundatorem nagród  autorom najlepszych prac magisterskich z wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych. Za rok 2014 wyróżnionych zostało trzech absolwentów. 

 
„Rada Naukowa Fundacji po zapoznaniu się z recenzjami projektów badawczych oraz na podstawie oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, przygotowała listę rankingową wniosków i przedstawiła ją do akceptacji zarządowi Fundacji, który zdecydował, że w trzynastej edycji konkursu sfinansuje realizację trzech projektów wskazanych przez Radę Naukową” – powiedział podczas uroczystości prof. dr hab. Piotr Kuna, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Polpharmy.
 
W trzynastej edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych z zakresu medycyny i farmacji wartość grantów to blisko 1 mln złotych. Tegoroczni laureaci dołączyli do grona finalistów, które obecnie liczy już 62 zespoły badawcze. W gronie zwycięzców są:
 
dr Paulina Kober z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Została wyróżniona za projekt badawczy pt. „Identyfikacja zaburzeń metylacji DNA u chorych na nieczynne funkcjonalnie gruczolaki przysadki i ocena ich wartości prognostycznej” .
 
Dr Adam Szpechciński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej w Warszawa otrzymał wyróżnienie  za pracę pt.: „Profilowanie ekspresji mikroRNA jako potencjalnych markerów wrażliwości/oporności komórek niedrobnokomórkowego raka płuca in vitro na odwracalne i nieodwracalne inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji”. 
 
Dr Katarzyna Gach z Międzywydziałowej Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Zakładu Chemii Biomolekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi została wyróżniona za prac pt. „Badanie właściwości farmakologicznych analogów peptydów opioidowych jako nowych potencjalnych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwbiegunkowym”. 
 
Fundacja aktywnie angażuje się w działania na rzecz poprawy poziomu compliance, czyli stopnia przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarskich. Podczas uroczystości, został zaprezentowany podręcznik dla lekarzy i studentów kierunków medycznych pt. „Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań”, który został wydany z inicjatywy Fundacji. Dopiero od niedawna rozpoczęto w Polsce dyskusję na temat tego problemu na szerszym forum medycznym. Istnieje brak przystępnych publikacji, przedstawiających to zagadnienie z punktu widzenia codziennej praktyki farmaceutycznej i pielęgniarskiej. Dlatego podręcznik ma za zadanie wypełnić tę lukę i poprawić efektywność leczenia się pacjentów w Polsce.
 
W trakcie uroczystości prof. Marek Krawczyk wręczył Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Polpharma SA Panu Jerzemu Starakowi najwyższe odznaczenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – medal imienia Tytusa Chałubińskiego. W swoim przemówieniu podkreślił istotną rolę Fundacji we wspieraniu naukowego środowiska akademickiego.
 
Podsumowaniem oficjalnej części uroczystości było wystąpienie prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. W swoim przemówieniu pt. „Jak uleczyć Europę – innowacyjność, współpraca naukowa, wspólny rynek” rekomendował, że trzeba najpierw postawić diagnozę, następnie zaaplikować kurację, a wreszcie zastosować profilaktykę, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu objawów.
 
Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, która obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia.

Po części oficjalnej odbył sie spektakl pt. "32 omdlenia" z Jerzym Stuhrem i Krystyną Jandą. Agencja BCMFD Media Communications zajęła się produkcją uroczystości i relacjami z mediami.