Centrum Innowacyjnej Edukacji przy wsparciu Fundacji PZU, Partnera Strategicznego z agencją BC MFD Media Communications Inauguracja programu MENTOR


Agencja BC MFD Media Communications nawiązała współpracę z Centrum Innowacyjnej Edukacji, z którą zorganizuje warsztaty dla nauczycieli.
 
Centrum Innowacyjnej Edukacji to nowa inicjatywa edukacyjna, która ma być wiarygodnym sprzymierzeńcem pedagogów. Jej celem jest wzmocnienie najlepszych polskich nauczycieli w ich pracy z młodymi ludźmi oraz w systemie oświaty, który pod ich wpływem pozytywnie się zmienia. Działa na rzecz zwiększania efektywności pracy zaangażowanych nauczycieli przez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania.
 
Wraz z inauguracją Centrum ruszył program MENTOR, skierowany do pedagogów, którzy potrafią zainspirować uczniów i są nieustannie gotowi na wyzwania mentorskie. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów dla nauczycieli. Dzięki nim, poznają metody motywowania uczniów, oceny kształtującej oraz sposoby poszukiwania uzdolnień w każdym młodym człowieku. Dowiedzą się też jak skutecznie wyposażyć młodzież w kompetencje oczekiwane przez przyszłych pracodawców, jak stymulować w uczniach umiejętność pracy w grupie, rozwijać świadomość mocnych stron, doskonalić komunikację werbalną i pozawerbalną oraz jak rozbudzać wyobraźnię.
 
Agencja BC MFD Media Communications odpowiedzialna jest za kompleksową koordynację projektu, a w szczególności: organizację warsztatów oraz konferencji podsumowującej jej wyniki, współpracę z mediami i współpracę z partnerami merytorycznymi. Partnerem strategicznym została Fundacja PZU, która czynnie bierze udział w licznych, innowacyjnych projektach edukacyjnych.
 
Centrum Innowacyjnej Edukacji to fundacja, której celem jest działanie na rzecz rozwoju edukacji, w szczególności przez popularyzację nowoczesnych metod uczenia się oraz społecznego, zawodowego i osobistego rozwoju obywateli i wspieranie integracji społeczno-zawodowej. Korzystając z najnowszych wyników badań naukowych dotyczących pracy mózgu oraz z doświadczeń edukacyjnych z całego świata, Centrum dąży do maksymalizacji efektów pracy nauczycieli jako mentorów młodych ludzi, odgrywających często kluczową rolę w ich życiu.

Więcej informacji na www.ciedu.eu