Granty Naukowej Fundacji Polpharmy rozdane po raz dwunasty

 
325 tys. zł dla Uniwersyteckiego Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu (CITO). Tyle wynosi wartość grantu przyznana przez Naukową Fundację Polpharmy, w dwunastej edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych z zakresu medycyny i farmacji. Laureatka - profesor Agnieszka Słowik – ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie będzie szukać odpowiedzi na pytanie "Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu poprawi skuteczność leczenia tej choroby?".
 
„Na temat udaru mózgu funkcjonuje wiele mitów i przekonań, które nie zawsze są prawdziwe. O skuteczności terapii decyduje przede wszystkim szybkość reakcji, która z różnych przyczyn nie zawsze jest możliwa. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć prace profesor Agnieszki Słowik, która sprawdzi na ile zmiana struktury organizacyjnej w samych jednostkach leczniczych może usprawnić proces leczenia. Jest to szczególnie ważne ze względu na pacjentów, u których udar został zdiagnozowany zbyt późno. Jest to wyjątkowy projekt dla naszej Fundacji, gdyż nie wspieramy rozwiązania farmakologicznego, a systemowe” – powiedział prof. Piotr Kuna, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Polpharmy podczas uroczystego wręczenia grantu, 25 czerwca w Warszawie. 
 
CITO powstało na bazie Oddziału Udarowego Kliniki Neurologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof. W pierwszym roku swojej działalności Centrum wykonało 30 procedur leczenia ostrego udaru niedokrwiennego za pomocą mechanicznego usuwania zakrzepu z naczyń mózgowych. Jest to skomplikowana procedura inwazyjna wymagająca jednoczesnego zaangażowania aż trzech lekarzy (neurologa, radiologa interwencyjnego oraz anestezjologa), dwóch pielęgniarek oraz jednego technika. Jak dotąd, Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest jedynym w Polsce ośrodkiem wykonującym tę procedurę w sposób ciągły, tzn. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 
 
Pani prof. Agnieszka Słowik już po raz drugi otrzymuje grant Fundacji na realizacje projektu badawczego. Po raz pierwszy została laureatka konkursu Fundacji w 2008 roku i otrzymała grant wartości 273 600 zł na realizacje projektu badawczego pt.: Czy polimorfizmy na chromosomie 4q25 związane z ryzykiem migotania przedsionków mają wpływ na ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu w populacji polskiej? Prace badawcze zostały zakończone a wyniki opublikowane w czasopismach naukowych. 
 
Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody zwycięzcom w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku akademickim 2012/2013. 
* Nagrodę I stopnia otrzymała: mgr Joanna Sajkowska (Warszawski Uniwersytet Medyczny) - za pracę nt. „Poszukiwanie powiązań pomiędzy wariantami polimorficznymi wybranych genów a parametrami gospodarki kostnej i układu sercowo-naczyniowego. Molekularna analiza niektórych kompleksów witaminy D3 ”. 
* Nagrodę II stopnia: mgr Magdalena Gebert (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) za pracę nt. „Ocena wpływu inhibitora kinazy FAK na ekspresję wybranych białek szlaków sygnałowych w fibroblastach skóry ludzkiej”. 
* Nagrodę III stopnia: mgr Michał Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) za pracę nt. „Synteza i charakterystyka fizykochemiczna ftalocyjanin funkcjonalizowanych peryferyjnie grupami adamantylowymi”. 
 
Uroczystemu wręczeniu grantu i wyróżnień dla studentów towarzyszyła debata pt. ”Preparaty biopodobne i możliwości ich rozwoju w Polsce”. Debatę poprowadził prof. Zbigniew Gaciong i wzięli w niej udział: 
* Dr Piotr Zień – Polpharma Biologics 
* prof. Paweł Grieb - Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN 
* prof. Witold Tłustochowicz - Instytut Reumatologii 
* prof. Mieczysław Szalecki - Klinika Endokrynologii i Diabetologii CZD 
* Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) 
* Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia