Polpharma rozwija leki biopodobne w najnowocześniejszym laboratorium biotechnologicznym w Polsce

 
Polpharma zakończyła II etap budowy centrum badań i rozwoju Polpharma Biologics w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. W najnowocześniejszym laboratorium biotechnologicznym w Polsce firma prowadzi prace nad lekami biopodobnymi, które umożliwią szerszy dostęp do skutecznej terapii pacjentom cierpiącym na ciężkie schorzenia.
 
Centrum Polpharmy o powierzchni 2600 m2 obejmuje laboratoria rozwojowe oraz instalacje do produkcji leków biologicznych w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania). Zatrudnia już 42 wysokiej klasy specjalistów i dalej intensywnie się rozwija.
 
Leki biologiczne - w przeciwieństwie do leków uzyskiwanych w drodze syntezy chemicznej - zawierają substancje wytwarzane przez organizmy żywe (np. komórki bakterii, drożdży, ssaków). Ich największe atuty to przełomowy mechanizm działania, korzystny profil bezpieczeństwa i wysoka skuteczność, zwłaszcza w przypadku ciężkich chorób, takich jak nowotwory czy schorzenia o podłożu immunologicznym (reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane). Główną przeszkodą w 
powszechnym ich stosowaniu jest wysoka cena (nawet 25 razy wyższa niż w przypadku leków chemicznych). Z tego powodu terapia lekami biologicznymi pozostaje nieosiągalna dla wielu pacjentów.
 
„Leki biologiczne to niewątpliwie przyszłość medycyny i dziedzina, która będzie bardzo dynamicznie się rozwijać. Zdecydowaliśmy, że prace nad lekami biologicznymi rozpoczniemy od leków biopodobnych. Pracujemy już nad trzema produktami tego typu. W ten sposób – dzięki niższej cenie – będziemy mogli 
zaoferować dostęp do nowoczesnej terapii większej liczbie pacjentów.” – wyjaśnia Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA.
 
Rozwój leków biopodobnych to jednak długi, skomplikowany i kosztowny proces. Trwa od 7 do 9 lat, a koszty prac wynoszą od 50 do 100 mln euro. Dlatego szansą na zwiększenie możliwości Polpharmy w dziedzinie leków biopodobnych, a w przyszłości także projektów innowacyjnych jest strategiczne partnerstwo z niemiecką grupą farmaceutyczną należącą do Thomasa Strüngmanna, jednego z najwybitniejszych przedsiębiorców w branży farmaceutycznej w Europie.
 
Dodatkowe możliwości rozwoju stwarza ścisła współpraca biznesu ze środowiskiem akademickim. Polpharma od lat jest przykładem udanego współdziałania z gdańskim środowiskiem naukowym. Firma przy wsparciu funduszy unijnych zamierza współtworzyć konsorcja naukowe oraz huby biotechnologiczne, co przyczyni się do rozwoju innowacyjności Pomorza oraz gospodarki regionu opartej na wiedzy.