Tadeusz Kantor w Spectra Art Space MASTERS 7 grudnia 2013 – 15 marca 2014

„Musicie mieć tę wielką i niewygodną ambicję; wszystko z czym się zetkniecie zamieniać w dzieło sztuki, całe Wasze życie musi być dziełem sztuki, bez tego choćbyście wszystko wykonali – nie wykonacie jednego: sztuki!” Tadeusz Kantor

Od 7 grudnia 2013 Fundacja Rodziny Staraków zaprasza na wystawę „Tadeusz Kantor Spectra Art SpaceMASTERS”. Do 15 marca 2014, w każdą sobotę i niedzielę będzie można podziwiać prace Tadeusza Kantora z kolekcji Anny i Jerzego Staraków. Towarzyszą im dzieła ze zbiorów Teresy i Andrzeja Starmachów oraz bogaty wybór unikatowych rysunków artysty zgromadzony i udostępniony przez Lecha Stangreta.

„Życie i twórczość Tadeusza Kantora, urodzonego w 1915 roku, a zmarłego w 1990, należy całkowicie do wieku dwudziestego. Krakowskiemu artyście dane było doświadczyć wszystkich niemal koszmarów tej epoki: obu wojen światowych, totalitaryzmów, fizycznej zagłady świata dzieciństwa i młodości, pogardy dla ludzkiego życia i jednostki, której wartość warunkowała jedynie ilość. W zmieniającym się świecie, gdzie intelektualiści często zamiast bronić prawdy występowali w imieniu wielkich utopii, Kantor musiał nieustannie określać swoją postawę artysty i precyzować cele. Pojmował rolę artysty w sensie klasycznej definicji awangardy, jako twórcy odrzucającego dotychczasowe style, kreującego swój własny świat nie naśladujący rzeczywistości, szukającego odrębnego języka wyrazu. Swe idee realizował m.in. w surrealizującym malarstwie metaforycznym, informelu, taszyzmie, happeningach. Wykorzystywał różne style i konwencje, by ukazać swoje odkrycia: sztuki jako wędrówki – podróży, ambalażu, realności najniższej rangi, rzeczywistości wspomnienia – pamięci, walki iluzji z realnością etc.” - Lech Stangret
 
Wystawa inauguruje nowy cykl Spectra Art Space MASTERS, którego celem jest prezentacja twórczości najwybitniejszych polskich artystów - mistrzów, profesorów oraz prekursorów awangardy drugiej połowy XX wieku, których prace w znaczący sposób konstruują kolekcję sztuki Anny i Jerzego Staraków.

Spectra Art Space jest nową, eksperymentalną przestrzenią, dedykowaną sztuce współczesnej, w której szerokiej publiczności prezentowane są dzieła największych artystów, które na co dzień znajdują się w prywatnych kolekcjach. Jerzy Starak zgromadził zbiór sztuki polskiej XX i XXI wieku, którego część możemy oglądać przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie. Udostępniona kolekcja zawiera prace takich artystów jak: Magdalena Abakanowicz, Wojciech Fangor, Stefan Gierowski, Władysław Hasior, Edward Krasiński, Jerzy Nowosielski, Teresa Pągowska, Leon Tarasewicz, Ryszard Winiarski i inni.

Wystawa otwarta dla publiczności w soboty i niedziele w godz. 11.00-16.00. Wstęp wolny. Spectra Art Space, Bobrowiecka 6, Warszawa