Agencja BCMFD media communications jest odpowiedzialna za współorganizację  i nagłośnienie medialne uroczystości rozdania grantów naukowych Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny.

Fundacja corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Obecnie został rozstrzygnięty IV edycja konkursu Fundacji. Tym razem tematem była – neurobiologia, neurologia i psychiatria. Zgłoszono 44 projekty badawcze. Zarząd Fundacji zatwierdził do realizacji 5 prac. Prace dotyczą między innymi tak istotnych chorób jak: depresja, stwardnienie rozsiane i choroba Alzheimera

 

Informacja prasowa,
Warszawa, 28 marca 2006 r.

Konkurs Fundacji rozstrzygnięty

 

Zawsze wiedziałem, że o postępie w przemyśle farmaceutycznym decyduje rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. Dlatego w krótkim czasie od momentu prywatyzacji, bo już w 2001 roku powołaliśmy Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Pierwszą tego typu fundację założoną przez polską, prywatną firmę farmaceutyczną – powiedział Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy podczas uroczystości wręczania grantów laureatom III edycji konkursu.

Fundacja corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Odbyły się już IV edycje konkursu, granty naukowe zostały przyznane 36 zespołom badawczym. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu ZF Polpharma SA. Firma przekazała na ten cel już 10 milionów złotych.

Obecnie został rozstrzygnięty IV konkurs Fundacji. Tym razem tematem była – neurobiologia, neurologia i psychiatria. Zgłoszono 44 projekty badawcze. Zarząd Fundacji zatwierdził do realizacji 5 prac, które uzyskały najwyższe oceny od recenzentów i rekomendację od Rady Naukowej. Wyłonione w tej edycji projekty dotyczą badań podstawowych, które będą wykonywane w wiodących polskich ośrodkach naukowo- badawczych. Prace dotyczą między innymi tak istotnych chorób jak: depresja, stwardnienie rozsiane i choroba Alzheimera.

W ciągu 4 lat działalności Fundacja zdobyła prestiż i uznanie w środowisku naukowym zarówno akademickim, jak i skupionym w instytucjach badawczo-rozwojowych. Traktowana jest jako partner polskich uczonych, co stanowi dla nas powód do dumy. Jesteśmy też pierwszym pozarządowym i trzecim, co do wielkości przekazywanych kwot na badania, donatorem polskiej nauki - powiedział Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Zarządu Fundacji podczas uroczystości wręczania laureatom grantów.


Laureatami IV edycji konkursu zostali:

Prof. dr hab. Maria Bryszewska, Katedra Biofizyki Ogólnej, Instytut Biofizyki UŁ.
Tytuł pracy: Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera.

Dr hab. med. Andrzej Głąbiński, Katedra Neurologii, Zakład Neurologii Doświadczalnej i Klinicznej UM Łódź.
Tytuł pracy: Wpływ wybranych metod leczenia na właściwości chemotaktyczne subpopulacji leukocytów chorych na stwardnienie rozsiane.

Prof. dr hab. Irena Nalepa, Zakład Biochemii, Pracownia Sygnału Wewnątrzkomórkowego, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie.
Tytuł pracy: Udział receptorów alfa-1-adrenergicznych w zjawisku hamowania sensytyzacji kokainowej przez tiagabinę.

Prof. dr hab. Andrzej Pilc, Zakład Neurobiologii, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie.
Tytuł pracy: Badanie przeciwdepresyjnych właściwości ligandów trzeciej rodziny receptorów związanych z białkami G (GPCR) oraz ich roli w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.

Prof. dr hab. Krzysztof Selmaj, Katedra i Klinika Neurologii UM w Łodzi.
Tytuł projektu: Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne
w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym.


Podstawowe informacje o Fundacji oraz regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenia dostępne są na stronie www.polpharma.pl

Z Biurem Fundacji można się kontaktować:
telefonicznie – 22 364 63 13,
elektronicznie – fundacja@polpharma-group.com
listownie – ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa