Jubileusz Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny.
Rozdanie grantów naukowych V edycji konkursu.


W marcu tego roku już po raz piąty zostały rozdane granty naukowe Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Hasło przewodnie ostatniej edycji brzmiało:„Biotechnologia dla zdrowia”. W tym roku wybrano dwóch laureatów – Prof. dr hab. Józefa Kura i dr hab. Janusza Szemraja. Tegoroczna edycja była także okazją do świętowania 5–lecia działalności Fundacji. Z tej okazji 12 wybitnych osobistości zostało uhonorowanych medalem pamiątkowym „Za zasługi dla rozwoju Fundacji”.

Polska należy do krajów Unii Europejskiej, które najmniej inwestują w badania naukowe i nowe technologie. W tej sytuacji niezbędne jest wsparcie ze strony sektora prywatnego. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny jest pierwszym pozarządowym i trzecim co do wielkości przekazywanych kwot sponsorem polskich naukowców

Celem V edycji konkursu było poszukiwanie nowych metod terapeutycznych i diagnostycznych oraz produktów leczniczych wykorzystujących biotechnologię. Grantami nagrodzono dwa projekty.
Prof. dr hab. Józef Kur przygotował pracę pt. „Konstrukcja serologicznych zestawów diagnostycznych rozpoznających toksoplazmozę wczesną i przewlekłą”.

Grant otrzymał również dr hab. Janusz Szemraj na realizację projektu pt. „Aktywność biologiczna rekombinowanych białek o właściwościach trombolityczno-zakrzepowych”.

W tym roku Fundacja świętowała jubileusz 5-lecia działalności. Z tej okazji 12 wybitnych osobistości za zasługi dla rozwoju Fundacji zostało uhonorowanych medalem pamiątkowym stworzonym przez Ryszarda Stryjeckiego. Prace tego cenionego artysty w dziedzinie medalierstwa znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie oraz w British Museum w Londynie.

Uroczystości towarzyszyła również wystawa zdjęć prezentujących  wszystkich, 37 laureatów konkursu. Autorką zdjęć jest znana artystka, fotograf Lidia Popiel, której prace możemy podziwiać w prasie i na wielu wystawach w całej Polsce.

Tradycyjnie, podczas uroczystości została ogłoszona następna, szósta już  edycja konkursu. Tym razem Fundacja zaprosiła naukowców do składania wniosków projektów badawczych na temat: „Problem współpracy z pacjentem w leczeniu oraz w profilaktyce chorób przewlekłych: występowanie, ocena, propozycje poprawy”.

Fundacja została założona w listopadzie 2001 roku przez największą polską firmę farmaceutyczną Polpharmę. W ciągu tych pięciu lat działalności zyskała prestiż
i uznanie w środowisku polskich naukowców.

Organizacja od początku swojej działalności przeprowadziła pięć edycji konkursu, na które wpłynęło ponad 300 projektów badawczych. Większość z nich dotyczyła badań podstawowych. Przyznano granty 38 zespołom badawczym, 22 projekty zostały zakończone. Polpharma przekazała na działalność statutową Fundacji już 12 milionów zł.

W 2006 roku Fundacja została wyróżniona nagrodą przyznaną przez wydawnictwo Termedia i otrzymała tytuł – Lider Roku 2006 w Ochronie Zdrowia, Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa.

- Fundacja daje szanse polskim naukowcom. Aby zrealizować swoje dążenia naukowe nie muszą wyjeżdżać za granicę i efekty ich pracy zostają w kraju. Chciałbym, aby Fundacja, tak samo jak do tej pory, dopingowała polskich naukowców i  dzięki jej wsparciu udało się im zdobyć polskiego Nobla.  – mówi Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma S.A.