Katolickie organizacje pomocowe rozpoczynają kampanię przeciw zmianom klimatu w obronie najbiedniejszych świata

Ponad 100 Biskupów i organizacje humanitarne wezwało do podjęcia pilnych działań i przyjęcia moralnej odpowiedzialności. 7 grudnia 2008 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię Caritas Internationalis i organizacji katolickich skupionych w Międzynarodowej Organizacji dla Rozwoju i Solidarności (CIDSE).

Biskupi i przedstawiciele ponad 170 grup katolickich wzezwali uczestników szczytu klimatycznego Narodów Zjednoczonych do zastanowienia nad potrzebami biednych z krajów rozwijających się. 7 grudnia zebrali się w Poznaniu, gdzie odbyły się rozmowy na temat Konwencji Ramowej ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), aby zainaugurować światową kampanię klimatyczną, wzywającą do podjęcia pilnych działań. Kampania jest inicjatywą Caritas Internationalis – sieci katolickich organizacji charytatywnych – oraz CIDSCE - sojuszu katolickich organizacji rozwojowych.

W ramach rozpoczęcia kampanii, ponad 80 Biskupów z Globalnej Północy i Globalnego Południa wystosowało list do negocjujących rządów. List wzywa kraje uprzemysłowione do solidarności z najbiedniejszymi państwami świata i do podjęcia szybkich, nieprzerwanych działań w związku ze zmianami klimatu.

Agencja BCMFD media communications odpowiedzialna była za organizację konferencji prasowej oraz ralacje z mediami.