Brand PR

Wprowadzamy nowe produkty i usługi na rynek skutecznie docierając do określonych grup docelowych. Dzięki wieloletniej współpracy z mediami oferujemy naszym Klientom skuteczne kreowanie i utrzymywanie pożądanego wizerunku marki z wykorzystaniem najnowszych narzędzi z zakresu PR i marketingu. 

W ramach Brand PR oferujemy:
 • Tworzenie strategii komunikacji produktów i marek – nazwa, pozycjonowanie na rynku, kreacja loga
 • Wprowadzanie produktów i marek na rynek oraz opieka nad wizerunkiem
 • Budowanie świadomości produktów i marek
 • Re-branding
 • Organizacja konferencji prasowych
 • Oprawa medialna działań promocyjnych


Corporate PR

Wizerunek firmy to jeden z jej najcenniejszych atutów, szczególnie w czasach szybkich rynkowych zmian i rosnącej konkurencji. Właściwy wizerunek korporacyjny nie tylko pomaga firmie osiągać założone cele biznesowe, ale i pozwala chronić pozycję na rynku w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

W ramach PR korporacyjnego oferujemy następujące usługi:
 • Opracowywanie strategii budowania/umacniania wizerunku firmy
 • Opracowanie strategii komunikowania oraz polityki informacyjnej firmy
 • Kontakty z mediami
 • Audyty komunikacyjne i analiza wizerunku firmy w mediach
 • Działania PR skierowane do środowisk opiniotwórczych
 • Komunikacja B2B
 • Korporacyjne programy odpowiedzialności społecznej (CSR)
 • Sponsoring – opracowanie strategii działań sponsorskich
 • Szkolenia medialne

Komunikacja wewnętrzna

PR wewnętrzny to działania podejmowane przez firmę wobec swoich pracowników. Polega on głównie na dobrze prowadzonej polityce informacyjnej, jak również na kształtowaniu postaw lojalności oraz wzbudzaniu zaufania i zrozumienia dla polityki zarządu. Komunikacja wewnętrzna ma również tworzyć sprzyjającą atmosferę pracy.

Oferowane działania:
 • Tworzenie strategii komunikacji wewnętrznej
 • Redakcja wydawnictw firmowych
 • Organizacja imprez integracyjnych
 • Przygotowanie szkoleń medialnych
 • Doradztwo w zakresie komunikowania zmian
 • Opracowanie tekstów wystąpień
 • Filmy, prezentacje, wystawy
 • Udział w targach, seminariach, kongresach
 • Strony www – kreacja i zarządzanie treścią
 • Wyjazdy integracyjne i motywacyjne

Szkolenia medialne

Szkolenia medialne pomagają doskonalić umiejętności komunikacji i budować pewność siebie podczas występu przed mikrofonem i kamerą. Opracowując indywidualny program szkolenia koncentrujemy się na możliwościach każdej osoby, specyfice organizacji i otoczenia biznesowego.

Zagadnienia omawiane podczas szkoleń:
 • Obraz mediów – struktura i sposób działania
 • Styl i forma kontaktów z mediami
 • Sposoby komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Technika rozmowy z dziennikarzem
 • Etyka biznesu
 • Autoryzacja, sprawozdania i prawo prasowe
 • Savoir - vivre

ePR

Działania wizerunkowe wykorzystujące Internet jako główne pole zasięgu pozwalają dotrzeć do szerokiego grona odbiorców jednocześnie.

Oferujemy:
 • Strony internetowe (kreacja, produkcja, zarządzanie)
 • Mailingi, newslettery, e-biuletyny
 • Prowadzenie biura prasowego on-line
 • Kreacja konkursów interaktywnych
 • Blogi firmowe
 • Social Media Relations
 • Social Networking