Media Relations

Media Relations to klasyczne i sprawdzone narzędzie pozwalające skutecznie komunikować się z dziennikarzami i środowiskiem mediów. Komunikacja ta przybiera formę konferencji prasowych, spotkań, wypowiedzi, dostarczania materiałów prasowych oraz organizacji wywiadów. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy rozwiązania gwarantujące wysoką skuteczność osiągnięcie pożądanego efektu medialnego. 

Działania Media Relations obejmują:
 • Opracowywanie materiałów prasowych
 • Przygotowanie bazy mediów zgodnie z potrzebami Klienta
 • Inicjowanie wywiadów prasowych
 • Organizację konkursów w prasie/Internecie
 • Prowadzenie biura prasowego
 • Artykuły sponsorowane
 • Product placement
 • Bezpośrednią współpracę z dziennikarzami
 • Organizację konferencji prasowych
 • Współpracę z ekspertami z różnych branż
 • Monitoring mediów
 • Przygotowanie baz mediów
 • Opracowanie raportów z publikacjami na temat Klienta i konkurencji