GALA NAUKOWEJ FUNDACJI POLPHARMY 2022

We wtorek, 21 czerwca 2022r., podczas oficjalnej uroczystości zostały wręczone granty laureatom XX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy. Tematem XX edycji konkursu, przeprowadzonej w 2021 r. był „Covid -19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”.

Na konkurs wpłynęły 22 wnioski projektów badawczych. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu 2 grantów. Łączny koszt realizacji obu projektów wynosi 1 104 720,00 zł.

LAUREACI
Dr hab. n. med. Anna Wardowska – Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Temat: „Układ immunologiczny pacjentów z nerkową postacią tocznia rumieniowatego układowego po przebytej infekcji SARS-CoV-2”.
Koszt realizacji projektu: 518 400 zł.
 
Dr hab. n. med. Tomasz Skirecki – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Cytologii Klinicznej i Pracownia Cytometrii Przepływowej w Warszawie.
Temat:  „Włóknienie płuc w przebiegu COVID-19: opracowanie nowego modelu in vivo i poznanie roli osi inflamasom -TGF-β1-perycyty w patomechanizmie włóknienia”.
Koszt realizacji projektu: 586 320 zł.
 
Wręczając statuetki tegorocznym zwycięzcom, Jerzy Starak powiedział – W filozofii mojego życia bliska jest mi perspektywa poprawiania. Bycia lepszym. Ścigania się z liderami. Lubię pracować nad sobą, ale lubię też odmieniać rzeczywistość. Możliwość zmiany jest dla mnie motywacją i nadaje sens działania. Wiem, że wielu z Was podziela to podejście do życia. Dziękuję, że dzięki wspólnej pasji możemy brać udział w wartościowym wyścigu.
Agata Łapińska-Kołodzińska, Prezeska Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy prezentując założenia strategii Fundacji na najbliższe lata nawiązała do słów  Marii Skłodowskiej – Curie: „Nauka leży u podstaw każdego postępu i ułatwia życie” . Następnie  Prezeska podsumowała co udało się zrobić już w tym roku.
Podczas uroczystości został zaprezentowany również najnowszy raport Naukowej Fundacji Polpharmy, podsumowujący roczne działania, który został przygotowany w partnerstwie z “Pulsem Medycyny. Raport jest symbolicznym wyrazem nowego otwarcia i nowego spojrzenia. To efekt naszej wspólnej pracy i wypracowanej spójnej koncepcji, tego na czym chcemy i będziemy się skupiać w najbliższych latach – powiedziała Daniela Piotrowska, Dyrektorka Naukowej Fundacji Polpharmy.
Głos zabrał również prof. Michał Markuszewski, Prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawił ideę konkursu i Nagrodę Prof. Romana Kaliszana.
Na zakończenie uroczystości wystąpił gość specjalny Linnar Viik, przewodniczący EIT Digital – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były doradca estońskiego rządu ds. informatyzacji i obecnie członek Rady Cyfrowej przy prezydencie Estonii. Tytuł jego wystąpienia – „Trust me, I’m (Robot) Doctor” jest nawiązaniem do tematu XXI edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji – „Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia”. O trwającym konkursie opowiedziała prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji. Jego celem jest doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych.
 
Transmisja uroczystości: HTTPS://YOUTU.BE/U5R01PXNICA