EWA KURYLUK | Ja, biały Kangór
wśród wydarzeń towarzyszących
59. La Biennale di Venezia

Od 23 kwietnia do 27 listopada 2022r. prace Ewy Kuryluk można oglądać w Wenecji na wystawie „Ja, biały Kangór | I, White Kangaroo” zorganizowanej przez Fundację Rodziny Staraków w Palazzo Querini. Wystawa znalazła się wśród 31 eventi collaterali - oficjalnych wydarzeń towarzyszących 59. Biennale Sztuki w Wenecji.

Na wystawie znajdują się najsłynniejsze cykle artystki Chusty, Krzesła, Villa dei Misteri, czy Teatr Miłości . Niezależną kompozycją pozostaje Ogród Effi Briest (1982), instalacja inspirowana XIX- wieczną powieścią Theodora Fontane’a. W Wenecji można obejrzeć również profetyczną i niezwykłą instalację Trio dla ukrytych z 2000 roku, która stanowi ważne świadectwo rodzinnej biografii artystki i jej rodziny. Z kolei tryptyk Ja, biały Kangór (1978/79) stanowi swoisty manifest identyfikacji własnej artystki, jako członkini nieograniczonej gatunkowo wspólnoty. Współodczuwania i współżycia w najgłębszym szacunku z wszelkimi żyjącymi istotami Ewa Kuryluk doświadczyła w domu, w którym rodzina czule nadawała sobie odzwierzęce przydomki, a ona sama przez bliskich nazywana była Kangórem.

W kolekcji Anny i Jerzego Staraków znajduje się najliczniejszy, publicznie dostępny wybór malarstwa artystki - mówi Anna Muszyńska kuratorka wystawy - Na wystawie poszerzamy perspektywę odbioru sztuki Ewy Kuryluk, poprzez prezentację obrazów fotorealistycznych z lat 1975-1978, które przyniosły artystce rozpoznanie i przychylność międzynarodowej krytyki, a w polskiej sztuce pozostają jednymi z najważniejszych i śmiałych przykładów tego nurtu. Istotnym elementem będzie również slide-show prezentujący szeroki wybór autofotografii, powstających od końca lat 50-tych. To imponujący w skali zapis kolejnych etapów życia, ważnych momentów, teatralnych inscenizacji. Wyraźnie wiąże wszystkie artystyczne poszukiwania Ewy Kuryluk, skupione wokół idei „prawdziwego wizerunku”, potrzeby mimetyzmu, woli przetrwania w pamięci. Fotografie stanowiły nie tylko punkt wyjścia dla tworzonych w rygorze hiperrealizmu obrazów z lat 70-tych, ale również kadry ze zdjęć odnajdujemy utrwalone na instalacjach z tkaniny.

Ewa Kuryluk (ur. 1946) jest jedną z najważniejszych polskich artystek, znaną na arenie międzynarodowej z ponad 50 wystaw indywidualnych w Europie, USA, Południowej Ameryce, Kanadzie i Japonii.  Pionierka awangardowej instalacji tekstylnej, malarka i fotografka, histo-ryczka sztuki, pisarka i poetka. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach publicznych i prywatnych w Europie i USA.

Agencja BCMFD odpowiada za współpracę z mediami podczas trwania wystawy oraz była koordynatorem i producentem wernisażu wystawy.

Organizator: Fundacja Rodziny Staraków
Kuratorka: Anna Muszyńska

Wystawa otwarta dla publiczności od 23 kwietnia do 27 listopada 2022, Wstęp wolny.
Miejsce: Palazzo Querini; Calle Lunga S. Barnaba | Dorsoduro 2691 | Wenecja

Więc
ej informacji:
www.starakfoundation.org  | www.kuryluk.art.pl