European Greens: 

New Year’s Reception


W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się wirtualne przyjęcie noworoczne Europejskiej Partii Zielonych. Międzynarodowa transmisja odbywała się ze studia w Warszawie. Skąd prowadzący bezpośrednio łączył się z goścmi w studio w Brukseli. Tematem przewodnim spotkania online było zastanowienie się nad tym jaki był 2020 rok, ale także świętowanie tego, co zostało osiągnięte i dążenie do bardziej ekologicznej przyszłości.

Przyjęcie noworoczne w dużej mierze zostało poświęcone branży kultury, która mocno ucierpiała na skutek COVID-19. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane zielone rozwiązania wspierające kulturę, kluczowych zielonych polityków oraz polskich artystów performatywnych.
 
W ramach programu wystąpili polscy artyści którzy zaprosili na wyjątkową, muzyczną, pełną nadziei chwilę: Jacek „Budyń” Szymkiewicz wokalista i gitarzysta zespołu Pogodno oraz TO-EN, tancerka butoh i choreografka. Przedstawiona przez nią impresja filmowa Black Landscapes powstała na styku tańca, fotografii, muzyki i poezji, czerpiąc z wrażeniowości japońskiej prozy przełomu X/XI wieku.
 
Agencja BC MFD była odpowiedzialna za koordynację transmisji oraz streaming live z tłumaczeniem symultanicznym na You Tube, obsługę techniczną, stronę wizualną, artystyczną, www; aranżację scenograficzną, przygotowanie scenariusza technicznego. Agencja zrealizowała nagranie rozmowy emitowanej podczas wydarzenia.