EUROPA RÓWNYCH PŁAC.

POLSKA PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH.

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA KONGRES KOBIET

 

4 marca w Villi Foksal odbyła się Konferencja Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Jej celem było przedstawienie propozycji ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, przygotowanej przez zespół ekspertów pod przewodnictwem Kongresu Kobiet. 
W dyskusji na temat problemu luki płacowej i jej likwidacji udział wzięły parlamentarzystki, środowiska akademickie, przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, organizacji pozarządowych i placówek dyplomatycznych z Norwegii, Islandii, Danii, UK.

PO CO NAM TA USTAWA?
Od 20 lat średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymuje się w Polsce na poziomie 19% (GUS). Luka widoczna jest zwłaszcza w sektorze prywatnym i w elastycznych składnikach wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. Jeśli uwzględnimy te ostatnie, to skorygowana luka wynagrodzeń w podmiotach zatrudniających przynajmniej 9 pracowników wynosi aż 30%. Porównanie z innymi krajami UE w oparciu o tę samą metodologię i źródła danych wskazuje, że różnica w poziomie płac jest w Polsce relatywnie wysoka, zwłaszcza w sektorze prywatnym gdzie przekraczała 28% w 2014 r. Taka nierówność jest rażącym przykładem niesprawiedliwości, a zarazem dyskryminacji kobiet na rynkach pracy. Znaczące zmniejszenie/ likwidacja luki płacowej to jeden z czynników niezbędnych dla pożądanych zmian: większego włączenia kobiet w aktywność zawodową i zmniejszenia ryzyka niskich emerytur w przyszłości.

Agencja BC MFD media communications była odpowiedzialna za produkcję wydarzenia.