POMAGAMY LUDZIOM NAUKI

 
Po raz 18. Naukowa Fundacja Polpharmy nagrodziła najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W organizowanym corocznie konkursie doceniono już 75 zespołów badawczych, przyznając im łącznie 23 mln zł. W tym roku do naukowców trafiło kolejne 1,6 mln zł, a już trwa zbieranie zgłoszeń do następnej edycji konkursu. 

W środę, 17 czerwca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XVIII edycji konkursu organizowanego przez Naukową Fundację Polpharmy. Wyjątkowo, ze względu na pandemię koronawirusa, galę zorganizowano w formie spotkania on-line.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu, było „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii". Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Rada Naukowa Fundacji na podstawie recenzji, oceny własnej, ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów w łącznej kwocie 1 627 560 zł.
 
Naukowa Fundacja Polpharmy od dziewiętnastu lat zajmuje się długofalowym wsparciem polskiej nauki. Tworzy utalentowanym badaczom warunki do realizacji nowatorskich, odważnych i wizjonerskich projektów. 
 
Trwają zgłoszenia do kolejnej - XIX edycji konkursu. Termin na złożenie wniosku upłynie 1 września 2020 roku. Tematem XIX edycji konkursu jest: „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”.

Zapis spotkania on-line pod linkiem: NFP 2020