Ponad 20 mln złotych przyznanych laureatom konkursów
organizowanych przez Naukową Fundację Polpharmy od 15 lat.


29 czerwca 2017r. w Warszawie, podczas oficjalnej uroczystości wręczone zostały granty, stypendia i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich trzy autorki prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XV konkursie grantowym, dziesięciu doktorantów i trzy laureatki konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski.

Tematem przeprowadzonego w 2016 roku po raz piętnasty konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy były: „Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”. O grant mogli ubiegać się młodzi naukowcy przed 35 rokiem życia, posiadający minimum stopień naukowy doktora nauk. Do konkursu zostało zgłoszonych 16 wniosków projektów badawczych. Z rekomendacji Rady Naukowej, zarząd Fundacji zdecydował o finansowaniu realizacji trzech projektów. Wyróżnione prace dotyczą markerów raka nerki, osteoporozy pomenopauzalnej oraz białaczki limfoblastycznej.

Zwycięzcami XV edycji konkursu w 2016 roku zostały:
1) dr n.med. Agata Pastorczak, z Kliniki Pediatrii Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2) dr n.med. Joanna Bogusławska; z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej w Warszawie
3) dr n.med. Marta Michalska-Kasiczak, z Katedry Endokrynologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W piętnastu przeprowadzonych edycjach konkursu wpłynęło ponad 650 wniosków projektów badawczych. Granty otrzymało 68 zespołów badawczych wywodzących się zarówno z ośrodków akademickich, jak i instytutów naukowych. 56 projektów finansowanych ze środków Fundacji zostało zakończonych. Łączna wartość grantów wyniosła 19 054 782 zł.

Na zakończenie spotkania laureaci i zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładów poprowadzonych przez wybitnych ekspertów:
• Złożona allotransplantacja narządów szyi – prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski
• Innowacje w diagnostyce medycznej – duże możliwości i trudności polskich innowatorów – dr n. med. Tomasz Wołkowicz
• Stymulacja bezelektrodowa. Przyszłość elektroterapii. – dr hab. n. med. Oskar Kowalski

W tym roku podczas uroczystego spotkania odbyła się I edycja Konkursu na najlepszą prezentację pracy doktorskiej z udziałem wszystkich tegorocznych laureatów konkursu stypendialnego.

Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.