15 lat Naukowej Fundacji Polpharmy


Naukowa Fundacja Polpharmy obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalności. Podczas oficjalnej uroczystości, która odbyła się 28 czerwca br. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, wręczone zostały granty i nagrody laureatom konkursów Fundacji.

Laureaci XIV konkursu na finansowanie projektów z zakresu medycyny i farmacji dołączyli do grona finalistów, które obecnie liczy już 65 zespołów badawczych. Wartość przyznanych dotąd grantów i stypendiów to 18 mln 300 tys. złotych. W dotychczasowych edycjach na konkurs wpłynęło 637 projektów prac badawczych.

Tegoroczna edycja adresowana  była do młodych naukowców, autorów prac innowacyjnych i oryginalnych z dziedziny farmacji i medycyny. Wpłynęło 30 wniosków, które zostały poddane ocenie Rady Naukowej. Dwadzieścia cztery z nich skierowane zostały do recenzji. Granty otrzymali autorzy najwyżej ocenionych przez ekspertów prac.

•    Dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka;
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Tytuł  projektu: Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizacyjnym U1-RNP/TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD).
Wartość grantu: 459 000 PLN

•    Dr n. med. Michał Panek,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, ll Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
Tytuł  projektu: Znaczenie szlaku sygnałowego TGF-BMP ze szczególnym uwzględnieniem białek Smad w mechanizmach i leczeniu przewlekłych chorób zapalnych układu oddechowego.
Wartość grantu: 386 525 PLN

•    Dr Katarzyna Niemirowicz
Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Tytuł projektu: "Opracowanie multifunkcjonalnego preparatu sztucznej śliny zawierającego antybakteryjne nanosystemy".
Wartość grantu: 349 140 PLN

Najwięcej, bo 20 punktów otrzymał od recenzentów wniosek dr Michała Panka. W uzasadnieniu wysokiej oceny  jeden z recenzentów napisał, że „(…) projekt jest innowacyjny, a jego wysoka poznawcza wartość może się przełożyć na nowe możliwości terapeutyczne w ciężkiej astmie.”

Naukowa Fundacja Polpharmy  zgodnie ze swoja misją,  w różnych formach wspiera rozwój farmacji , także poprzez nagradzanie autorów najlepszych prac magisterskich powstających na wydziałach farmaceutycznych uczelni medycznych.

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne od ponad 40 lat. Wśród studentów uznawany jest za bardzo prestiżowy i zostać jego finalistą jest dużym wyróżnieniem. W tym roku o miano autora najlepszej pracy magisterskiej walczyło 10 absolwentów z całej Polski. Wybór nie był łatwy, bo wszystkie prace były bardzo dobre. Finał konkursu odbył się 30 marca w siedzibie zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie.

Decyzją jury: nagrodę I stopnia otrzymał  Dariusz Wawrzyniak za pracę wykonaną w Zakładzie Biologii RNA Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Nagrodę II stopnia otrzymał  Dawid Gawliński za pracę wykonaną w Katedrze Toksykologii CM UJ Kraków. Nagrodę  III stopnia otrzymała  Dominika Krenczkowska za pracę wykonaną  w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej UM Gdańsk. 

Od blisko 10 lat Naukowa Fundacja Polpharmy aktywnie angażuje się w działania na rzecz poprawy poziomu przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjenta. Od maja do połowy czerwca pod hasłem „Weź się lecz” – przedstawiciele Naukowej Fundacji Polpharmy prowadzili w całej Polsce akcję edukacyjną dla studentów kierunków medycznych popularyzującą zagadnienia przestrzegania zaleceń. Studenci mogli wziąć udział w konkursie wiedzy na ten temat. Z zaproszenia do udziału w teście wiedzy skorzystało 979 osób. Podczas uroczystości 28 czerwca zostało wręczonych 5 nagród dla laureatów konkursu. Nagrodą główną w konkursie był wyjazd do Lizbony na międzynarodową konferencję naukową poświęconą tej tematyce.

Podczas uroczystego wieczoru wystąpił prof. Jerzy Vetulani ze specjalnym wykładem pt. ”Dlaczego umysł prowadzi nas na manowce”. Uroczystość zakończył koncert fortepianowy finalisty XVII Konkursu Chopinowskiego Georgijsa Osokinsa.

-------------------------------------------------------
Kontakt: BCMFD media communications
Anna Gucwa
tel. 22 403 50 91
anna.g@bcmfd.pl