Pierwsze Forum Nowej Edukacji za nami ! 


W dniach 30.11 - 1.12. 2015. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyło się Forum Nowej Edukacji/New Education Forum – międzynarodowe wydarzenie organizowane w odpowiedzi na potrzebę dopasowania programu edukacyjnego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Na Forum, organizowanym przez Joannę Bochniarz - Prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji, pojawili się nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk biznesowych, którzy w synergii nauki i biznesu widzą kierunek rozwoju edukacji i przyszłość pokoleń. 
 
W poniedziałek 30 listopada dyrektorzy szkół z całej Polski uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Tematem warsztatów były: motywacja wewnętrzna, motywacja poprzez pracę w grupie i z grupą, budowanie zespołu, rola lidera, budowanie współpracy z organizacjami zewnętrznymi oraz motywacja poprzez ocenianie kształtujące.
 
Uroczysta inauguracja pierwszego Forum Nowej Edukacji odbyła się we wtorek 1 grudnia. W debatach udział wzięli przedstawiciele rządowych instytucji z kraju i zagranicy odpowiedzialni za sprawy edukacji, zapobiegania bezrobociu, jak i przedstawiciele świata biznesu i nauki m.in.: Claudia Parliament - Professor Board of Directors Minnesota Council for Economic Education (USA), Gary Crow - Prodziekan Indiana University School of Education (USA), Krystyna Boczkowska - Prezes Zarządu firmy Robert Bosch i Przemysław Jędrowski - Dyrektor Marketingu VOX meble.  

Podczas trwania FNE działała strefa networkingowa w zakresie projektów i programów edukacyjnych. 
 
Podsumowaniem Forum było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie „Karty Wskazań” oraz opracowanie  nowego modelu współpracy środowisk naukowych i biznesowych. Forum zakończył koncert w wykonaniu stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz patronatem merytorycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej.