Finał projektu Superwoman na rynku pracy


12 grudnia 2014 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja podsumowująca cykl spotkań dla kobiet odbywających się w całej Polsce. Hasło, które przyświecało konferencji to Równowaga–Satysfakcja–Sukces, a głównym tematem debat - kwestia wyrównania szans kobiet na rynku pracy, a także ich aktywności i przedsiębiorczości.

Konferencję poprowadziła Dorota Warakomska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, a wśród gości znaleźli się m.in. prof. Małgorzata Fuszara pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, Dr Henryka Bochniarz prezydentka Konfederacji Lewiatan, ambasador Norwegii Karsten Klepsvik, dr Lidia Adamska ekonomistka i niezależna doradczyni, dr Elwira Gross-Gołacka dyrektorka generalna Ministerstwa Gospodarki, Anna Kapłon ekspertka w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, Dominika Bettman prezeska ds. finansowych Siemens, Agnieszka Szygenda kierowniczka działu komunikacji PGNiG, Monika Zakrzewska kierowniczka ds. korporacyjnych Provident, etc.

Celem projektu „Superwoman na rynku pracy” jest ułatwianie godzenia życia prywatnego z zawodowym, a także pomoc w rozwijaniu kariery oraz wyzwalaniu potencjału do ubiegania się o stanowiska w zarządach i radach nadzorczych firm.

„Bez względu na to, kim jesteśmy i gdzie mieszkamy, mamy takie same wyzwania: trudno nam się przebić i godzić życie zawodowe z prywatnym. Często jesteśmy krytykowane nawet przez najbliższych za chęć pracy zawodowej. Tym bardziej ważne jest więc to, by mówić o sobie, że jest się super, mimo że – być może – nie wszystko nam się udaje. Bardzo ważne jest pozytywne myślenie o sobie.” – powiedziała Dorota Warakomska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Agencja BC MFD Media Communications była odpowiedzialna za kompleksową produkcję wydarzenia.