Konkordia wyznaczyła nowe standardy dla biznesu i organizacji społecznych

Wprowadzenie Standardu Ewaluacji Działań Społecznych, wprowadzenie Standardu Zaangażowania Społecznego Biznesu oraz wprowadzenie Standardu Wsparcia Projektów Prywatno-Społecznych – to trzy postulaty, które po piątej edycji konferencji Konkordia zostaną przekazane przez organizatora Donaldowi Tuskowi
.
 
1-2 października 2014 odbyła się jubileuszowa konferencja Konkordia, w której udział wzięli kluczowi przedstawiciele polskiego biznesu i organizacji pozarządowych. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli m.in.: Henryka Bochniarz - Prezydent Konfederacji Lewiatan, główny organizator EFNI, Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopot, Danuta Hübner - Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych PE, William D. Eggers - doradca Billa Clintona do spraw bines-NGO-samorząd, Piotr Pawłowski - Prezes Fundacji Integracja, Maciej Muskat - doradca strategiczny Greenpeace Europa Środkowo-Wschodnia, Paweł Ciacek - Dyrektor ds. Kontaktów z Klientami Millward Brown, Paweł Niziński - CEO GoodBrand Polska, Maciej Piwowarczuk - szef działu wideo „Gazety Wyborczej”, Beata Stelmach - Prezes General Electric w Polsce i krajach nadbałtyckich, Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu PZU. Prowadzącym wydarzenie był Michał Kobosko.
 
Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Fundacja Duende. Jej działania polegają na zwiększaniu efektywności i jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych, przez tworzenie sieci relacji z biznesem, innymi organizacjami ze świata oraz instytucjami naukowymi. Misją Fundacji jest zmiana świata na lepsze przez wzrost efektywności i profesjonalizacji w III sektorze, budowanie synergii organizacji pozarządowych z biznesem i środowiskiem naukowym oraz transfer wiedzy.
 
„W tym roku tematem przewodnim konferencji Konkordia było mierzenie skuteczności. Naszym celem było uświadomienie przedstawicielom organizacji, że jeśli sami nie zmierzą efektywności prowadzonych działań, zrobią to za nich inni. Niezależnie od wielkości podmiotu efekt projektu powinien być namacalny i powinien mieć wpływ na rzeczywistość.” – mówi Jorge Gimeno, prezes fundacji Duende.
 
We wrześniu 2014 Fundacja Duende opublikowała nowy standard współpracy II i III sektora. Przedstawiciele najprężniej działających polskich organizacji pozarządowych i wrażliwego społecznie biznesu podpisali Kartę Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in.: Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS oraz Juliusz Braun Prezes TVP.
 
Konferencja Konkordia, jak i cały program o tej samej nazwie, koncentruje się na budowaniu partnerstw pomiędzy wrażliwym społecznie biznesem, a organizacjami pozarządowymi, które czują potrzebę profesjonalizacji swoich działań. W tym roku motywem przewodnim było czym jest efektywność? Jakie mierniki należy dobrać? Jak uzyskać naprawdę twarde dane świadczące o tym, że nasze działania społeczne są skuteczne?
 
Zwieńczeniem piątej edycji programu Konkordia było badanie przeprowadzone wspólnie z firmą Millward Brown „Kto w Polsce mierzy efektywność działań społecznych”, którego wyniki mogli poznać uczestnicy wydarzenia. Punktem kulminacyjnym była publikacja książki „Filozofia efektu” autorstwa Jorge Gimeno.
 
Partnerami strategicznymi, którzy od 5 lat współtworzą historię Konkordii byli: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja PZU, Fundacja Orange. Partnerami wspierającymi byli: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Konfederacja Lewiatan, która organizuje Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie – wydarzenie, któremu konferencja Konkordia towarzyszy. Partnerami merytorycznymi byli: firma badawcza Millward Brown oraz firma BC MFD Media Communications. Głównymi patronami medialnymi wydarzenia byli TVP1 i
magazyn Forbes. Pozostałymi partnerami medialnymi byli: portal NGO.pl oraz magazyn CR Navigator.

Więcej informacji na: www.konkordia.org.pl