Pierwszy w Polsce standard wspólnego pomagania dla firm i fundacji
Biznes i NGO podpisały Kartę Wskazań Efektywnego Partnerstwa


11 września 2014 przedstawiciele najprężniej działających polskich organizacji pozarządowych i wrażliwego społecznie biznesu podpisali Kartę Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in.: Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS oraz Juliusz Braun Prezes TVP. Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Duende i Konfederacja Lewiatan.

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO powstała w celu profesjonalizacji współpracy między biznesem, któremu bliski jest wymiar społecznej działalności, a organizacjami pozarządowymi, które czują potrzebę specjalizacji swoich działań. Jej głównym zadaniem jest tworzenie mostów współpracy między II i III sektorem.

„Tworząc Kartę chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność i efektywność sojuszy biznesu z organizacjami pozarządowym. To właśnie wysoki poziom skuteczności i efektywności jest podstawowym warunkiem publicznej przydatności przedsięwzięć prywatno-społecznych.” – podkreśla Jorge Gimeno, Prezes Zarządu Fundacji Duende.

Karta jest ważnym elementem programu Konkordia prowadzonego przez Fundację Duende, którym punktem kulminacyjnym jest konferencja. W tym roku odbędzie się ona 1-2 października w Sopocie, jako wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Forum Nowych Idei. Motywem przewodnim kongresu jest efektywność mierzenia działań społecznych.

„Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i efektywne, tak by można było mówić o bezpieczeństwie procesu wsparcia. Jeśli deklarujemy chęć pomocy, to konsekwencją tego musi być pewność, że taką pomoc zagwarantujemy. Jeśli pomagamy, to konsekwencją tego musi być pewność, że nasza pomoc jest najlepsza z możliwych. Jeśli w tym celu zawiązujemy partnerstwo, to konsekwencją tego musi być pewność, że wzmacnia ono wszystkich partnerów.” – wstęp do Karty Wskazań Efektywnego Biznesu i NGO.

Partnerami strategicznymi Programu Konkordia są: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja PZU oraz Fundacja Orange. Parterami wspierającymi Programu Konkordia są: Konfederacja Lewiatan oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Partnerami merytorycznymi Programu Konkordia są: BC MFD Media Communications oraz Millward Brown. Głównymi patronami medialnymi wydarzenia są TVP1 i magazyn Forbes. Pozostałymi partnerami medialnymi są: portal NGO.pl oraz magazyn CR Navigator.

Treść Karty Wskazań Efektywnego Partnerstwa dostępna jest pod linkiem: www.konkordia.org.pl/merzymy-efektywnosc/