Jerzy Starak z Krzyżem Oficerskim

W środę, 30 października 2013, Jerzy Starak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA – otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Został odznaczony za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki polskiej oraz działalność społeczną i charytatywną. Odznaczenie zostało nadane podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Samorządu Gospodarczego Ziemi Sieradzkiej i 10-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Teatrze Miejskim w Sieradzu.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadawany jest m.in. za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowane z pożytkiem dla kraju oraz za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Starak od lat 90. koncentruje swoje aktywności w branży farmaceutycznej, przewodnicząc grupie Polpharma, która należy obecnie do grona 25 największych firm generycznych na świecie, z obrotami rzędu 1 mld dolarów rocznie. Zatrudnia łącznie ok. 7000 osób, z czego ponad 4300 w Polsce. Firma prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe oraz współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym stworzyła największe i najnowocześniejsze laboratorium biotechnologiczne w Polsce.

Polpharma wdraża innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach swojego działania. W roku 2013 została uhonorowana Nagrodą Prezydenta RP w kategorii „Innowacyjność”. Zajęła także pierwsze miejsce na liście najbardziej innowacyjnych dużych firm w Polsce, opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Jerzy Starak jest inicjatorem powstania Naukowej Fundacji Polpharmy, której celem jest wspieranie badań naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. Od początku swojej działalności Fundacja przyznała 59 grantów na realizację projektów badawczych. Prowadzi także program stypendialny dla doktorantów uczelni medycznych. Polpharma przeznaczyła na działalność statutową Fundacji około 15 mln zł.

Jerzy Starak angażuje się w działalność charytatywną oraz na rzecz kultury i sztuki,  przede wszystkim za pośrednictwem Fundacji Rodziny Staraków. Mimo zaangażowania we własną działalność biznesową, znajduje także czas  na dzielenie się swoimi doświadczeniami  na forum wielu organizacji. Należy do Polskiej Rady Biznesu, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz polsko-amerykańskiej Action Commission będącej częścią Centrum Studiów Strategicznych założonego przez prof. Zbigniewa Brzezińskiego.

W 2003 roku Jerzy Starak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku został uhonorowany przez Polską Konfederację Przedsiębiorców Prywatnych Lewiatan nagrodą im. Andrzeja Wierzbickiego za działania na rzecz środowiska przedsiębiorców, wspieranie dobrych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz za rozwój odpowiedzialnego biznesu. Jerzy Starak jest Konsulem Honorowym Kazachstanu na obszar województw: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Zachodniopomorskiego.

Uroczyste wręczenie odznaczenia poprzedziła konferencja prasowa z okazji uruchomienia w Sieradzu nowoczesnej linii do produkcji miękkich kapsułek żelatynowych w zakładach Medana Pharma S.A. należących do grupy Polpharma.

Medana Pharma S.A. bardzo aktywnie działa w środowisku lokalnym, wspierając rozmaite działania i inicjatywy głównie z zakresu ochrony zdrowia, działalności placówek wychowawczych i sportowych zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą. Firma wspiera czynnie m.in. sieradzki szpital, w ostatnim czasie przyczyniła się do doposażenia oddziałów chirurgicznych i oddziału neurochirurgii oraz do rozbudowy przyszpitalnego lotniska dla helikopterów medycyny ratunkowej.