Agencja BC MFD Media Communications dla Ministerstwa Edukacji Narodowej


Agencja BC MFD Media Communications realizuje razem z MEN cykl wystaw plenerowych pt. „Fundusze unijne dla oświaty”. Wystawy odbywają się w okresie od 21 września 2013 do 27 października 2013 w czterech miastach Polski: Warszawie, Łodzi, Katowicach i Lublinie. Ich celem jest zaprezentowanie wybranych działań na rzecz oświaty w ramach Priorytetu III PO KL na lata 2007-2013 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Warszawa
Skwer Ks. Jana Twardowsiego

5 października - 20 października 2013 r.

Łódź
Dziedziniec Urzedu Wojewódzkiego

21 września - 6 października 2013 r.

Katowice
ul. Mariacka

24 września - 8 października 2013 r.

Lublin
Plac Litewski

12 października - 27 października 2013 r.

Do obowiązków Agencji  BC MFD Media Communications należało opracowani koncepcji wystaw i ich realizacja. Do projektu Agencja wytypowała cztery miasta wojewódzkie. Wybór miejsca podyktowany został lokalizacją: w centrach miast, w pobliżu urzędów miejskich, marszałkowskich oraz w prestiżowych lokalizacjach gromadzących duże skupiska ludzkie. Agencja zajęła się m.in. pozyskaniem pozwoleń od władz terenowych w uzgodnionych miejscach oraz produkcją wszystkich materiałów wizualnych.