„Teraz Polska” w Gdańsku

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej, 23. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Już 8.01.2013r. o godz. 13.00 w Gdańsku odbędzie się spotkanie z Michałem Lipińskim, szefem Konkursu „Teraz Polska”. W trakcie prezentacji omówione zostaną główne założenia, wymagania oraz przedstawione korzyści wynikające z uczestnictwa w Konkursie. Agencja BCMFD media communications odpowiada za współpracę z mediami w związku z tym wydarzeniem. Do chwili obecnej podobne spotkania odbyły się w Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy i Białymstoku.

Na prezentację, która będzie miała miejsce w siedzibie „Pracodawców Pomorza” przy al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku, zostaną zaproszeni również laureaci ostatnich edycji Konkursu „Teraz Polska” z województwa pomorskiego, w tym przedstawiciele m.in.: Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i DCT Gdańsk S.A. Zaproszeni podzielą się z uczestnikami doświadczeniami wynikającymi z praktycznego wykorzystywania godła i tytułu „Teraz Polska” w działalności biznesowej.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90% badanych uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi wśród ich odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym, a także w oczach pracowników firmy i konkurentów. Ponadto nagrodzeni w poprzednich edycjach zaobserwowali również wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów/usług oraz innych produktów/usług pozostających w ofercie przedsiębiorstwa, a także zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej oferty, zaufania, lojalności i uznania klientów.

Przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej 23. edycji Konkursu „Teraz Polska” potrwa do 15 stycznia 2013 roku. Konkurs ma charakter niekomercyjny, a jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: dla produktów i usług, gmin oraz przedsięwzięć innowacyjnych.
Patronami medialnymi Konkursu „Teraz Polska” są: Dziennik Gazeta Prawna, Money.pl, PAP Samorządowy, Forum Samorządowe, Nowa Wieś Europejska, Portal Innowacji i Proto.pl.