Granty dziesiątej edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy rozdane.

18 września 2012 roku, po raz pierwszy, w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczystość wręczenia grantów naukowych laureatom X edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Tematem konkursu była „Biotechnologia-nowatorskie metody otrzymywania i podawania leków oraz oceny ich skuteczności”.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA są największym polskim producentem leków i substancji farmaceutycznych. Specjalizacją Polpharmy są preparaty stosowane w kardiologii, gastroenterologii i neurologii. Od ponad 75 lat firma cieszy się dużym zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych. Od 2001 przez Naukową Fundację Polpharmy firma zaangażowała się w aktywne wspieranie rozwoju farmacji i medycyny. Główną misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych, medycznych oraz promowanie nowych rozwiązań w tych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem badań i prac naukowych.
Konkurs na finansowanie projektów badawczych organizowany co roku cieszy się co raz większym zainteresowaniem wśród młodych naukowców. Nagrody finansowe w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharmy SA. Wciągu ponad 10 lat kwoty przeznaczone na ten cel przekroczyły 15 milionów złotych i zasiliły konta 57 zespołów badawczych.
W tym roku decyzją zarządu Fundacji z rekomendacji Rady Naukowej granty otrzymali: Dr Katarzyna Oszajca z Zakładu Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na realizację projektu badawczego pt. Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn”. Badania dr Oszajcy mogą pomóc w odnalezieniu nowego rodzaju leków przeciwnowotworowych. Drugim laureatem został dr Krzysztof Milewski z Centrum Badawczo Rozwojowego American Heart of Poland SA, na realizację projektu pt. „Opracowanie systemu dozowania ewerolimusa opartego na biodegradowalnych nanosferach w celu ograniczania hiperplazji neointimy po implantacji stentu wieńcowego”.
W spotkaniu, które poprowadził Tomasz Galiński z Radio Gdańsk wzięli udział laureaci z poprzednich edycji konkursów, zarząd Polpharmy, władza Rady Naukowej Fundacji oraz przedstawiciele samorządu lokalnego jak i liczni studenci, doktoranci oraz media. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów z zakresu biotechnologii. Natomiast po uroczystości goście mieli możliwość zwiedzenia budynków Zakładów Farmaceutycznych Polpharmy SA.
Agencja BCMFD była odpowiedzialna za produkcję wydarzania oraz za działania z obszaru Media Relations.