Polpharma SA
sfinalizowała umowę zakupu Polfy Warszawa S.A.
z Polskim Holdingiem Farmaceutycznym S.A.


19 kwietnia 2012 roku podpisana została umowa rozporządzająca, której następstwem jest nabycie przez Polpharmę SA pakietu 85% akcji Polfy Warszawa. Tym samym zakończył się proces prywatyzacji największej firmy wchodzącej w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego.

Wartość 100% akcji spółki wyniosła 957 mln PLN, z czego Polpharma stała się właścicielem 85,14% akcji warszawskiej Polfy będących dotąd w posiadaniu Holdingu i Skarbu Państwa.

Gościem specjalnym konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji w Hotelu Sheraton był Jan Bury, Sekretarz  Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W swoim wystąpieniu powiedział: „Ta prywatyzacja kończy pewien etap państwa jako właściciela. Cieszę się, ze spuścizna pierwszej fabryki leków w Polsce, własność intelektualna wielu pokoleń trafiła w polskie ręce. Chciałbym w imieniu Ministra Skarbu Mikołaja Budzanowskiego pogratulować tej dobrej transakcji.  Mam nadzieję, że po latach załoga tej firmy powie, że to jest dobry inwestor dla Polfy”.

Oferta Polpharmy okazała się najatrakcyjniejsza spośród firm z całego świata jakie odpowiedziały na zaproszenie do udziału w procesie prywatyzacji. Polska firma zaproponowała nie tylko najlepsze warunki cenowe, ale też przedstawiła plan nakładów inwestycyjnych na rozwój Polfy Warszawa w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Warunkiem zamknięcia transakcji było uzyskanie przez Polpharmę zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgoda taka została wydana przez UOKiK w dniu 26 marca 2012 roku. Jest to zgoda warunkowa i zgodnie z nałożonym na Polpharmę warunkiem będzie ona musiała wyzbyć się wszelkich praw do następujących leków produkowanych przez nią lub Polfę Warszawa: Polocard lub Acard (leki przeciwzakrzepowe), Cipronex lub Proxacin (fluorochinolony) oraz Sulfacetamidum natrium lub Sulfacetamidum WZF 10% HEC (stosowane w infekcjach oczu). Wskazany warunek nie był jednak zaskoczeniem dla stron transakcji, porównując port folio produktowe obu firm należało się liczyć z pewnymi ograniczeniami jakie nałoży UOKiK.

BCMFD media communications w ramach stałej współpracy z firmą Polpharma Sa odpowiadało za organizację konferencji i obsługę medialną wydarzenia.