Nagrody Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2011 rozdane


9 lutego 2012 roku w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyło się Podsumowanie Roku Giełdowego 2011. Wyróżnieni zostali emitenci, członkowie giełdy oraz autoryzowani doradcy, którzy w minionym roku szczególnie przyczynili się do rozwoju polskiego rynku giełdowego.

Gospodarzem wieczoru był Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaproszenie do udziału w uroczystej gali przyjęli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Gośćmi wydarzenia byli również m.in.: Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa, Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej KPRM oraz Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w MSP.

Spotkanie zakończyła aukcja dzieł sztuki przygotowana przez Dom Aukcyjny DESA, z której dochód będzie przekazany na rzecz Fundacji Maestro. Zebrane podczas aukcji środki zostaną przeznaczone na zakup mistrzowskich instrumentów dla wybranych przez Fundację studentów wyższych szkół muzycznych, laureatów konkursów i programów stypendialnych.
Za kompleksową organizację wydarzenia oraz współpracę partnerem medialnym TVN CNBC odpowiedzialna była Agencja BCMFD Media Communications.