Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny po raz ósmy przyznała granty


Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny powołana przez firmę Polpharma SA po raz ósmy rozstrzygnęła konkurs na finansowanie projektów badawczych. Nagrodzonych zostało 6 prac spośród 37 złożonych wniosków. W ręce naukowców trafiło 1,7 mln zł.

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom VIII edycji konkursu odbyła się 13. maja 2010 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział naukowcy, laureaci poprzednich edycji konkursu, przedstawiciele samorządu lekarskiego i aptekarskiego, administracji publicznej, zarządu Polpharmy, władze i Rada Naukowa Fundacji, studenci i doktoranci studiów doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie oraz dziennikarze zajmujący się tematyką medyczną.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały wyniki raportu badań wykonanych przez agencję Pentor RI na zlecenie Fundacji pt.: „Polskiego Pacjenta Portret Własny”. Uroczystości wręczenia grantów naukowych towarzyszyła debata naukowa: „Współpraca lekarz-pacjent i jej wpływ na wynik terapii”. Jest to kontynuacja działań, jakie podjęła Fundacja na rzecz poprawy współpracy lekarza z pacjentem w leczeniu chorób przewlekłych (compliance). Od 2007 r. Fundacja jest promotorem idei compliance. Zjawisko braku systematyczności w zażywaniu leków przez chorych niesie za sobą groźne skutki społeczne oraz koszty gospodarcze, jak np. koszty źle leczonej choroby, obniżenie jakości życia, czy straty w produkcji z powodu absencji chorobowej.

Agencja BCMFD media communications odpowiedzialna była za organizację konferencji oraz media relations.