Rozdanie grantów naukowych VII edycji konkursu przez Fundację na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny


W tym roku już po raz siódmy Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny przyznała granty w konkursie na finansowanie projektów badawczych. który przebiegał pod hasłem „Prace oryginalne wnoszące istotne wartości do medycyny i farmacji”. Nagrodzonych zostało 5 projektów spośród 20 nadesłanych wniosków. Łączna wartość przyznanych w tym roku grantów na prowadzenie badań naukowych to ponad 1,5 mln złotych.

BCMFD media communications odpowiedzialna była za organizację i logistykę wydarzenia. Wsparła także Fundację w zakresie media relations.

Od momentu powstania w 2001 r. do Fundacji wpłynęło ponad 300 projektów prac badawczych. W wyniku postępowania konkursowego granty otrzymało już 45 zespołów badawczych. Realizacja wybranych prac jest finansowana przez Fundację. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji
w całości pochodzą z budżetu Polpharmy. Firma przekazała na ten cel już 14 milionów złotych.

Na uroczystość wręczenia grantów zaproszeni zostali naukowcy, laureaci poprzednich edycji konkursu, przedstawiciele samorządu lekarskiego i aptekarskiego, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele zarządu Polpharmy, władze i rada naukowa Fundacji, studenci i doktoranci studiów doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie oraz dziennikarze zajmujący się tematyką medyczną.

Uroczystości wręczenia grantów naukowych towarzyszyła debata naukowa: ”Compliance – współpraca, zgodność, wytrwałość – podstawowy warunek sukcesu terapii”. Wykład wprowadzający wygłosił dr hab. Przemysław Kardas z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – laureat VI-ej edycji konkursu, który był poświęcony compliance.

Fundacja podjęła się roli propagatora dobrej współpracy z pacjentem wśród lekarzy i farmaceutów. Szczególnie ważne jest propagowanie tej współpracy w leczeniu chorób przewlekłych, gdzie właściwe stosowanie leków stanowi o powodzeniu terapii. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie badań opinii społecznej
i przygotowanie specjalnego raportu na temat stanu compliance w Polsce.

„Niestety, niewiele jest w Polsce instytucji, do których mogą zwracać się o wsparcie przedstawiciele środowiska naukowego. Fundacja jest praktycznie jedynym podmiotem pozabudżetowym, który finansuje w naszym kraju badania- stwierdził na spotkaniu Prof. Zbigniew Gaciong, jednocześnie zachęcając do udziału w kolejnej edycji konkursu.