WIOSENNE PORZĄDKI W PARKU IM. STANISŁAWA TOŁPY


Z inicjatywy firmy Torf Corporation, która w tym roku obchodzi jubileusz 30 lecia, w Parku im. Prof. Stanisława Tołpy odbyło się uroczyste posadzenie okolicznościowego drzewa, a tym samym symboliczne otwarcie i przekazanie zrewitalizowanej części Parku, mieszkańcom Wrocławia. 

Wśród zaproszonych gości mieliśmy przyjemność powitać córkę Profesora – Panią Ewę Tołpa-Szmidt z mężem, delegację uczniów ze szkoły nr. 90 im. Stanisława Tołpy, współpracowników prof. Tołpy, przedstawicielki Zarządu Zieleni Miejskiej i przedstawicieli fundatora.
 
Aleksandra Zienkiewicz, rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, podziękowała firmie Torf Corporation za wkład w rozwój zielonego Wrocławia „Dzięki środkom firmy Torf Corporation mamy zrewitalizowane ścieżki, cztery nowe ławki oraz zasadzoną zieleń. Jest to kosodrzewina i trwa rozplenica japońska”. 
 
Pod koniec maja przeprowadzono rewaloryzację fragmentu Parku, w którym stoi kamień upamiętniający postać profesora. Wszystkie prace, w ramach których zostały uzupełnione kompozycje roślinne oraz obrzeża z kostki kamiennej, wymienione ławki i naprawione alejki wykonano z inicjatywy i środków Torf Corporation, która w tym roku obchodzi jubileusz 30 lecia. Firma w swoich działaniach kontynuuje pasję profesora Tołpy, który życie zawodowe i prywatne poświęcił badaniom substancji biologicznie czynnych zawartych w torfie. 
 
Intencją pracowników Torf Corporation zaangażowanym w  projekt rewaloryzacji parku jest przy tej okazji przypomnienie zmarłego w 1996 r. prof. Tołpy, który budował naukę w powojennym Wrocławiu i stal się międzynarodowym autorytetem dziedzinie torfoznawstwa.