OD 18 LAT POMAGAMY LUDZIOM NAUKI

Naukowa Fundacja Polpharmy przekazała na rozwój nauk medycznych
i farmaceutycznych ponad 21 mln złotych  


W czerwcu 2019 r. podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XVII konkursie grantowym, laureaci konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski. Po raz pierwszy Fundacja przeprowadziła konkurs na wykorzystanie nowych technik mobilnych w medycynie. Podczas uroczystości zostały zaprezentowane zwycięskie projekty i wręczone nagrody pieniężne. 18 laureatów wszystkich konkursów otrzymało w tym roku ponad 1,5 miliona złotych.

Tematem  przeprowadzonej w 2018 roku  XVII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji były: „Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi”. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Decyzją zarządu Fundacji granty o łącznej wartości 1 148 840,00 złotych otrzymali:
 
prof. dr hab. n.med. Marek Niedoszytko 
Klinika Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł projektu: Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych.
Wartość grantu: 549 840,00 zł.
 
prof. dr hab. n.med. Tomasz Sarnowski
Zakład Biosyntezy Białka 
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki.
Wartość grantu: 599 000,00 zł.
 
Obserwując niespotykany dotąd rozwój nowych technik we wszystkich dziedzinach medycyny, Fundacja postanowiła podjąć współpracę z twórcami technik mobilnych. W 2019 roku przeprowadziła nowy konkurs pt.: „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Do konkursu zostało zgłoszonych 45 aplikacji mobilnych. Autorom trzech najlepszych projektów Fundacja przyznała nagrody pieniężne o łącznej wartości 260 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój aplikacji. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. zł otrzymał dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Norbert Żołek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Sensoriumlab, za aplikację „4Brain”  monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (np. w chorobie Parkinsona i Alzheimera) za pomocą prostego testu /gry na komputery i smartfony. Drugie miejsce ex aequo i nagrody po 80 tys. zł otrzymali: dr n. med. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za  mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc – AioCare oraz dr n. med. Izabela Rozmiłowska z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala  klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, za aplikację mobilną "Time is brain" dedykowaną pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka.

Na zakończenie spotkania laureaci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu prof. Cezarego Szczylika  pt. "Rola immunoterapii w leczeniu nowotworów".