X ogólnopolski Kongres Kobiet
pod hasłem „Wszystkich praw! Całego życia!”

16 i 17 czerwca 2018 r., Hala EXPO Łódź


X ogólnopolski Kongres Kobiet w stulecie praw kobiet był szczególnie uroczysty i bardzo różnorodny. Tym razem spotkanie odbyło się w Łodzi – mieście kobiet. Agencja BCMFD media communications po raz kolejny odpowiadała za produkcję wydarzenia.

Na tegoroczny Kongres zarejestrowało się 4500 uczestniczek i uczestników. Przyjechały przedstawicielki wszystkich 16 województw – kobiety ponad podziałami politycznymi, o różnych poglądach, zawodach, pochodzące z różnych środowisk, reprezentujące duże miasta jak i małe wioski – w pełnym przekroju wiekowym. W Kongresie uczestniczyły także przedstawicielstwa 9 państw (Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Austria, Niemcy, Dania, Ukraina, Węgry, Macedonia).
 
Podczas wyjątkowego, bo jubileuszowego Kongresu podejmowanie były kwestie – edukacji, kultury, zdrowa i prawa do odpowiedzialnego macierzyństwa. A także kwestie polityki, a zwłaszcza aktywności obywatelskiej i samorządowej. 
 
W organizacji wydarzenia pomagała grupa 90 wolontariuszy i wolontariuszek z Łodzi i innych miast Polski. Zorganizowano 23 Centra tematyczne. Odbyło się 66 paneli równoległych,  21 warsztatów, 5 wykładów, 5 sesji plenarnych, 2 przemówienia inspiracyjne, 2 stand-upy. Wystąpiło 355 panelistek i panelistów.
 
Pierwszy dzień zakończył niezwykle energetyczny koncert Danuty Błażejczyk oraz spektakl dyplomowy III roku Szkoły Aktorskiej Machulskich. Podczas drugiego dnia wystąpiła feministyczna grupa punkowa Żelazne Waginy. 

Laureatką Nagrody X Kongresu Kobiet została Agnieszka Holland.