STANISŁAW FIJAŁKOWSKI

SPECTRA ART SPACE MASTERS


„100 lat Awangardy w Polsce” to motyw przewodni wielu wydarzeń kulturalnych, które odbywały się w najważniejszych muzeach i instytucjach w całym kraju w 2017 roku. Ten ważny jubileusz stał się pretekstem do przypomnienia lub ukazania w nowych kontekstach czołowych artystów, którzy w początkach XX wieku zrewolucjonizowali oblicze sztuki i których twórczość do dzisiaj pozostaje żywym dziedzictwem naszej kultury. 

Osobna w polskiej sztuce, osadzona głęboko w duchowości, filozofii, literaturze i symbolice europejskiej twórczość Stanisława Fijałkowskiego jest tematem najnowszej wystawy przygotowanej przez Fundację Rodziny Staraków, włączając się tym samym w obchody jubileuszu. 
 
Stanisław Fijałkowski to jeden z najbardziej uznanych polskich malarzy XX wieku, wybitny grafik i wieloletni profesor łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Wierny wielkiemu dogmatowi sztuki per visibilia ad invisibilia, poeta znaku i symbolu, który po mistrzowsku łączy istotę treści z sumaryczną formą malarską. Jako dawny uczeń i asystent Władysława Strzemińskiego pozostaje do dziś dnia niezastąpionym świadkiem trudnej powojennej historii polskiej awangardy. W własnej twórczości nie kontynuuje wprost myśli plastycznej swojego mistrza, ale z równą powagą i konsekwencją, realizuje nakreśloną przez Strzemińskiego powinność odpowiedzialności roli malarza. Szczególnego podkreślenia w czasie obchodów jubileuszu „100 lat Awangardy w Polsce” wymaga fakt, że to właśnie profesorowi Fijałkowskiemu zawdzięczmy polskie przekłady fundamentalnych tekstów ojców światowej awangardy - Wasylego Kandyńskiego „O duchowości w sztuce” i „Punkt i linia a płaszczyzna” oraz Kazimierza Malewicza „Świat bezprzedmiotowy”. 
 
Na wystawie zostaną zaprezentowane obrazy Stanisława Fijałkowskiego z kolekcji artysty, z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi oraz z kolekcji Anny i Jerzego Staraków. Wystawa ma charakter przekrojowy. Ukazuje kluczowe wątki z trwającej nieprzerwanie od 70 lat twórczości Mistrza.  Szczególne miejsce zajmują w niej  rozległe cykle „Obrazy dzienne”, „Autostrady”, „Studia Talmudyczne” czy „Obrazy dla Walerii”.  Ważnym dopełnieniem dzieł malarskich będzie prezentacja szerokiego wyboru grafik z prywatnej kolekcji Profesora Stanisława Fijałkowskiego. 

Wystawę Stanisław Fijałkowski | Spectra Art Space MASTERS można oglądać w budynku Spectra, przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie, od 17 marca 2018 do 1 lipca 2018,  codziennie w godz. 16.00-18.00 oraz w każdą sobotę i niedzielę w godz. 11.00 – 18.00. W każdą pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 11.00  zapraszamy  na kuratorskie oprowadzanie po wystawie oraz kolekcji Państwa Anny i Jerzego Staraków. 
 
Wstęp wolny.
 
Więcej informacji: