Finał XI edycji rozdania grantów Naukowej Fundacji Polpharmy


W tym roku w restauracji Belvedere Naukowa Fundacja Polpharmy po raz jedenasty nagrodziła polskich naukowców. W tegorocznej edycji Rada Naukowa Fundacji przeznaczyła ponad 743 tys. złotych na finansowanie zwycięskich projektów badawczych. Jury wyróżniło dwa projekty, spośród 39 złożonych wniosków.
 
Ceremonię - sklądającą się z wręczenia grantów naukowych i stypendów adresowanych do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - poprowadziła dziennikarka i prezenterka Agnieszka Rosłoniak. Agencja BC MFD Media Communications była producentem uroczystości wręczenia nagród.
 
W gronie zwycięzców znalazł się doktor Remigiusz Worch z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Laureat został wyróżniony za projekt badawczy nad mechanizmem oddziaływania peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błonami lipidowymi. Fundacja przeznaczyła na ten cel ponad 333 tys. zł.
 
Kolejnym laureatem tegorocznej edycji jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Cezary Szczylik z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Laureat został doceniony za analizę modulacji aktywności inhibitorów kinaz tyrozynowych przez antagonistów receptora angiotensyny II w raku jasnokomórkowym nerki. Fundacja przeznaczyła na ten cel 410 tys. zł.
 
Naukowa Fundacja Polpharmy została założona w 2001 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych przez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach, w myśl hasła „Pomagamy Ludziom Nauki”. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.
 
Przez ponad 10 lat funkcjonowania Fundacji wpłynęło 569 projektów do rozpatrzenia, przyznano 59 grantów za niemal 16 milionów złotych, a 45 projektów zostało zakończonych. Ponadto, na stypendia naukowe dla uczniów studiów doktoranckich Fundacja przeznaczyła 270 tys. zł.
 
Wraz z zakończeniem XI edycji konkursu Fundacja zaprasza do składania wniosków na kolejny rok. Zgodnie z decyzją Fundacji wnioski mogą stanowić kontynuację wcześniej rozpoczętych badań. Przy wyborze projektów do realizacji preferowane będą wnioski składane przez badaczy młodych, o uznanym dorobku naukowym według kryteriów naukowo-metrycznych.