Wystawa malarstwa Jerzego Mierzejewskiego z okazji 95-rocznicy urodzin w muzeum Kinematografii w Łodzi 15.06-31.07.2012


„Malarstwo to walka z czasem za pomocą dwuwymiarowej przestrzeni płótna”
Jerzy Mierzejewski uznawany za najwybitniejszego polskiego pejzażystę metafizycznego obchodzi w tym roku 95 urodziny. Mierzejewski jest malarzem, erudytą i filozofem. Jak mówi, całą swoją wiedzę o ludziach i świecie zawdzięcza malarstwu, bo malarstwo, to działalność kontemplacyjna.


Wybór miejsca wystawy - Muzeum Kinematografii  w Łodzi nie jest przypadkowy. Profesora Mierzejewskiego łączą bliskie emocje z tym miastem. W PWSFTviT wykładał rysunek, a od 1954 r. plastykę w filmie. Był kolejno: dziekanem Wydz. Operatorskiego, dziekanem Wydz. Reżyserii i prorektorem. Na jego pracach teoretycznych "Kompozycja obrazu filmowego" i "Niektóre problemy ciągłości dzieła filmowego" wychowały się całe pokolenia absolwentów Szkoły Filmowej w Łodzi.
- Szkoła Filmowa w Łodzi po jej otwarciu tylko w niewielkim stopniu była uczelnią artystyczną. Rozmawiało się tam o treści filmów, o sensie jaki ta treść niesie dla widza. Wśród profesorów tylko Jerzy Mierzejewski był dla nas nauczycielem sztuki. Uczył nas wolności skojarzeń, a przede wszystkim wolności obrazów. Pewnie dlatego obraz filmowy pozwolił polskiemu kinu powiedzieć wiele prawdy o trudnych czasach - wspomina Andrzej Wajda.
"Malowanie tego co widać, to nonsens. Trzeba malować to, czego nie widać."

Jubileusz 95 lecia urodzin artysty  jest świetną okazją do przypomnienia twórczości wybitnego malarza. Wybór obrazów do wystawy obejmuje tematycznie głównie biografię artysty. Oprócz autoportretów i portretów rodziny, znalazły się na niej stałe wątki obecne w jego malarstwie takie jak pejzaż i pracownia. Twórczość Jerzego Mierzejewskiego nie mieści się w ramach żadnego znanego ugrupowania czy nurtu w sztuce powojennej. Odzwierciedla poszukiwanie formy wypowiedzi artystycznej wynikającej ze sposobu postrzegania natury oraz wyrażania uczuć w malarstwie. Obrazy Mierzejewskiego nasycone są rozproszonym światłem, które wydobywa z półtonów wąskiej palety kolorów pozornie zatrzymaną w kadrze rzeczywistość. Syntetycznie ujęte pejzaże wydają się być projekcją stanu umysłu malarza, który w przeważnie chłodnych, tonach przedstawia miejsca uwarunkowane nie tylko przestrzenią i światłem ale przede wszystkim własnym doświadczeniem czasu. W obrazach artysty w szczególny sposób przejawia się świadomość ciągłości pokoleniowej.

Dodatkowo w kinie muzealnym zostaną pokazane filmy o Prof. Jerzym Mierzejewskim:
•  „Sztuka milczenia”, reż. Rafael Lewandowski, który zadebiutował znakomitym filmem fabularnym „Kret”.
•  „Świetliste obrazy”, reż. Katarzyna Kotula

Biografia

„Zawody malarza i filmowca różni technika pracy, ale łączy je stosunek do rzeczywistości, na przykład postrzeganie czasu."

Prof. Jerzy Mierzejewski urodził się w 1917 r. w Krakowie jako drugi syn Jacka Mierzejewskiego (1882-1925) uznanego malarza należącego do grupy Formistów. W latach 1937-1939 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Po wojnie zaznaczył się w wielu dziedzinach artystycznych m.in. wspólnie z bratem Andrzejem (1915-1982) również malarzem, założył „Zespół 12”, który realizował projekty sztuki użytkowej i dekoracyjnej, głównie gobeliny. Przez szereg lat związany był z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną i Filmową w Łodzi, wykładał rysunek i zagadnienia plastyki w filmie, pełnił funkcje dziekana Wydziału Operatorskiego i Wydziału Reżyserii a następnie prorektora uczelni. Jednocześnie stale malował i wiele podróżował. Jego twórczość znalazła szczególne uznanie w Holandii, gdzie miał wiele wystaw i prowadził pracownię w Harlemie. Od 1989 r. mieszka stale w Warszawie, jego obrazy pokazywane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii DAP (1998), w Kordegardzie (2000) i  w Muzeum Narodowym w Warszawie (2004). Dwukrotnie otrzymał grant Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku (1993, 1996). Jest laureatem m.in. nagrody im. Jana Cybisa za rok 1997. W 2006 r. został uhonorowany najwyższą godnością akademicką doktoratem honoris causa Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Otrzymał nagrodę SFP oraz Nagrodę Ministra Kultury

Wystawa:      malarstwa Jerzego Mierzejewskiego z okazji 95-rocznicy urodzin

Miejsce:        w muzeum Kinematografii  Łodź, pl. Zwycięstwa 1

Ekspozycja:   15.06.2012 - 31.07.2012

Wernisaż:      czwartek,  14 czerwca 2012,  godz. 17.00