Naukowa Fundacja Polpharmy wspiera naukowców już 10 lat!


19 kwietnia br. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie grantów naukowych czterem laureatom tegorocznego konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. W trakcie oficjalnej uroczystości Fundacja, która w 2011 roku obchodzi 10-lecie swojego istnienia, wręczyła także stypendia naukowe siedmiu doktorantom.

W spotkaniu, które poprowadziła Grażyna Torbicka, wzięli udział naukowcy, laureaci poprzednich edycji konkursu, przedstawiciele samorządu lekarskiego i aptekarskiego, administracji publicznej, zarządu Polpharmy, władze i Rada Naukowa Fundacji, studenci i doktoranci studiów doktoranckich oraz dziennikarze. 
 
Konkurs na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych – to najważniejszy program realizowany przez Fundację. W dziewięciu edycjach konkursu na granty naukowe wpłynęło ponad trzysta pięćdziesiąt projektów prac badawczych. Granty przyznano pięćdziesięciu pięciu zespołom badawczym z czego trzydzieści pięć projektów badawczych zostało zakończonych.
 
W trakcie uroczystości wręczone zostały również stypendia naukowe doktorantom. Specjalny program stypendialny został uruchomiony przez Fundację w 2006 r. i jest adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Dotychczas w trzech edycjach konkursu Fundacja przyznała 17 stypendiów.
 
W poprzednich latach Fundacja działała pod nazwą Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. W roku jubileuszowym zmieniła nazwę na Naukowa Fundacja Polpharmy.
 
Agencja BCMFD była odpowiedzialna za produkcję wydarzania oraz za działania z obszaru Media Relations.