TARGI WIEDZY KONSUMENCKIEJ
BCMFD dla Stowarzyszenia Konsumentów Polskich


Agencja BCMFD media communications została producentem wykonawczym Targów Wiedzy Konsumenckiej zorganizowanych przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich w przeddzień Światowego Dnia Praw Konsumenta. Targi odbyły się 14 marca w Centrum Handlowym „Złote Tarasy” w Warszawie.

Po raz pierwszy w Polsce konsumenci mieli okazję do bezpośredniego spotkania i uzyskania informacji w sprawach zakupów sprzętu i żywności, prądu, gazu czy ciepła, usług telekomunikacyjnych i pocztowych. W Targach wzięło udział kilkanaście instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsumentów w Polsce. Można było porozmawiać m.in.  z Prezesem UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej), Rzecznikiem Ubezpieczonych, Rzecznikiem Prasowym UOKiK , (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej, Dyrektorem Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Warszawie i innymi gośćmi Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

Wśród zaproszonych znaleźli się również.: Federacja Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, KRUK S.A., PKPP Lewiatan, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Provident Polska S.A. oraz RWE Polska S.A.

„Kiedy rozpoczynaliśmy działalność, większość osób na słowo „polityka konsumencka” reagowało wzruszeniem ramion. Cieszymy się, że w ciągu 15 lat znacznie wzrosło zainteresowanie tą tematyką, zarówno wśród samych konsumentów, jak też wśród przedsiębiorców i mediów. Niemniej, wiele jeszcze zostało do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczne egzekwowanie prawa konsumenckiego i szeroką edukację Polaków” – mówiła podczas Targów Grażyna Rokicka, Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Rozmowy z ekspertami na scenie prowadziła Iwona Schymalla. Targi trwały od godz. 13.00 do 18.00. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.