Zebraliśmy 154 tys. podpisów pod projektem ustawy o parytetach


Agencja BC MFD media communications, producent wykonawczy Kongresu Kobiet 2009, aktywnie uczestniczyła w akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o wprowadzeniu parytetów płci na listach wyborczych.

Dzięki aktywnej akcji prowadzonej m.in. w największych galeriach handlowych w Warszawie udało się zebrać ponad 154 tysięcy głosów. W poniedziałek 21 grudnia 2009 r. Kongres Kobiet przekazał na ręce Marszałka Sejmu RP listy z podpisami złożonymi pod projektem ustawy.

W uroczystym przemarszu z transparentami i pudłami zapełnionymi formularzami z podpisami  wzięli udział m.in. Urszula Dudziak, Henryka Bochniarz, Magdalena Środa, Piotr Winczorek, Piotr Pacewicz oraz Henryk Wujec.
Komitet Obywatelski „Czas na Kobiety”, popierający projekt ustawy o pa¬rytetach na listach wyborczych, został zarejestrowany 22 września 2009 r.. Projekt ustawy jest realizacją jednego z głównych postulatów zgłoszonych podczas czerwcowego Kongresu Kobiet Polskich.Zakłada on zmianę or¬dynacji wyborczej – do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, i zapewnia nie mniejszą niż 50 procentową obecność kobiet na listach wyborczych.