Naukowa Fundacja Polpharmy

Od 20 lat „POMAGAMY LUDZIOM NAUKI”

21 czerwca 2021 r. podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Wśród nich są autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XIX konkursie grantowym, laureaci konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski. 

Najważniejszym programem realizowanym od 2002 roku przez Fundację jest Konkurs na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy. Tematem XIX edycji przeprowadzonej w 2020 roku była „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”. Laureatami zostali:

1. Prof. Paweł Majak, Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny.          

2. Prof. Rafał Pawliczak, Oddział Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy. 

3. Dr Jerzy Kotlinowski, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński.
Temat: Analiza funkcji białka MCPIP1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne.                                                        

Naukowa Fundacja Polpharmy od 2006 roku wspiera aktywność badawczą młodych uczonych organizując co dwa lata program stypendialny. W tym roku stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł otrzymało 9 doktorantów. Fundacja od 17 lat jest fundatorem nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich wydziałów farmaceutycznych. W tym roku otrzymały je trzy studentki z Uniwersytetów Medycznych w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach.

Link do wydarzenia: https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/gala/ 

Patronat medialny: Onet i Gazeta Wyborcza