VII Kongres Kobiet już za nami


To wielkie wydarzenie pod hasłem: „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?“, na które zarejestrowało się blisko osiem tysięcy kobiet (i mężczyzn) z całej Polski, miało miejsce 11 i 12 września na Torwarze.

W otwarciu uczestniczyła m.in. pani premier Ewa Kopacz, która w swoim wystąpieniu podkreśliła zasługi Kongresu dla wyrównywania praw w życiu społeczno-politycznym polskich kobiet. Swój Raport otwarcia przedstawił Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Na uroczystości obecna była też pani Anna Komorowska, której Kongres podziękował owacją za wsparcie dla kobiet związanych ze Stowarzyszeniem i ruchem społecznym Kongres Kobiet podczas prezydentury Bronisława Komorowskiego. Z uwagi na toczące się właśnie obrady Sejmu krótko wystąpiła marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska, którą kongresowiczki przyjęły z wielkim entuzjazmem.

Na VII Kongresie Kobiet w centrach tematycznych miały miejsce dziesiątki sesji, paneli i warsztatów, poświęconych m.in. zdrowiu kobiet, poprawie ściągalności alimentów, prawom dziecka, aktywizacji kobiet w naukach ścisłych, biznesie i nowych technologiach, wyzwaniom stojącym przed młodymi kobietami. Nagrodę Różnorodności Kongresu Kobiet otrzymał premier Jerzy Buzek, natomiast laureatką Nagrody VII Kongresu Kobiet  została jego bardzo zaangażowana działaczka, Agnieszka Graff.
 
W części artystycznej wystąpiła m.in. Hanna Banaszak, a także zespół Lejdis bez Gentlemen. Hymn Kongresu wykonały Majka Jeżowska i Anna Jurksztowicz. Do działania i większej aktywności namawiały kobiety aktorka Katarzyna Żak, dziennikarka i producentka Mariola Bojarska-Ferenc oraz sportsmenka Otylia Jędrzejczak, a także przedstawicielki licznie reprezentowanych na VII Kongresie kobiet ze służb mundurowych.
 
Podczas Kongresu odbyły się cztery sesje plenarne, 41 paneli i 21 warsztatów w dziesięciu centrach tematycznych.  Pojawiło się 30 grup zorganizowanych, 20 dyplomatek, dyplomatów i gościń i gości z zagranicy (m.in. z: Holandii, Filipin, Niemiec, Finlandii, USA, Kirgistanu, Węgier, Czech, Wielkiej Brytanii, Czeczenii i Kurdystanu).
 
W VII Kongresie Kobiet uczestniczyło 120 osób ze świata mediów (w tym przedstawicielki i przedstawiciele wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych, radiowych i redakcji prasowych oraz internetowych).
 
VII Kongres Kobiet to także wolontariuszki i wolontariusze! Bez nich nie byłoby tego wydarzenia! A wśród nich ok. 120 osób, które stanowiły wolontariat ogólny i prasowy (25 osób). Wśród wolontariuszek i wolontariuszy byli aresztanci i aresztantki z aresztów na Bemowie (mężczyźni – 10) i na Grochowie (kobiety – 29).